Ferrolinera

Sistema de control de càrrega de bateries des de la xarxa elèctrica ferroviària

La Ferrolinera® és un sistema que utilitza les xarxes ferroviàries de corrent continu i altern per a l’alimentació dels punts de recàrrega de vehicles elèctrics. Promou la sostenibilitat en recuperar l’energia de frenada dels trens.

Nota

El sistema també permet, com a alternativa, integrar subministraments elèctrics d’energies renovables, eòlica i fotovoltaica.

Reconeixements
Paràgraf de tipus destacat
  • Possibilitat de recàrrega lenta i ràpida de vehicles elèctrics.
  • Sistemes de baix manteniment.
  • Ergonomia i funcionalitat per a l’usuari.
  • Capacitat de recàrrega simultània per a diversos vehicles.
  • Extensió capil·lar de la xarxa elèctrica ferroviària, cosa que en diversifica les utilitats.
  • Integració en les àrees d’aparcament de les estacions i en altres de properes a la xarxa elèctrica ferroviària.
Esquema de funcionament
Llicenciat a: