FEDER Programació

Actuacions

El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del PO Pluriregional d’Espanya 2014-2020, assigna de manera indicativa un ajut de 396,7 milions d’euros, dels quals 387,86 milions d’euros corresponen a l’Objectiu Temàtic 7: Transport sostenible, 3,18 milions d’euros a l’Objectiu Temàtic 4: Economia baixa en carboni i 5,67 milions d’euros a l’Objectiu Temàtic 13: Assistència tècnica. 

Per a aquest període Adif també té concedits uns ajuts FEDER per un import de 8,2 milions d'euros que són gestionats pel Ministeri de Ciència i Innovació (MCIN) i l'Institut de Diversificació i Estalvi d'Energia (IDAE). (Vegeu informació de finançament en R+D+i)

(Dades a 31 de desembre de 2020)

Corredor Atlàntic. Millora/Adequació a estàndard RTE-T Madrid-Còrdova-Algesires.Renovacions i apartadors a Andalusia
 • Inversió estimada, IVA exclòs (milions d’euros)
  46,3 M€
 • Ajuda FEDER (milions d'euros)
  37,0 M€
Corredor Atlàntic. Millora/Adequació a estàndard RTE-T Madrid-Còrdova-Algesires.Instal·lacions a Andalusia
 • Inversió estimada, IVA exclòs (milions d'euros)
  20,6 M€
 • Ajuda FEDER (milions d'euros)
  16,5 M€
Corredor Atlàntic:Tram Illescas-La Calzada de Oropesa.Renovació i senyalització línia actual trànsit mixt
 • Inversió estimada IVA exclòs (milions d’euros)
  33,0 M€
 • Ajuda FEDER (milions d'euros)
  21,1 M€
Corredor Atlántico: Tramo La Calzada de Oropesa-Monfragüe. Renovación y señalización línea actual tráfico mixto
 • Inversión estimada IVA excluido (millones de euros)
  10,5 M€
 • Ayuda FEDER (millones de euros)
  8,0 M€
Línea Sevilla-Cádiz
 • Inversión estimada IVA excluido (millones de euros)
  46,9 M€
 • Ayuda FEDER (millones de euros)
  30,0 M€
Línia de trànsit mixt Sevilla-Cadis. Ramal Bajo de la Cabezuela
 • Inversió estimada IVA exclòs (milions d’euros)
  14,5 M €
 • Ajuda FEDER (milions d'euros)
  9,3 M€
Línea Sevilla-Huelva. Apartaderos
 • Inversión estimada IVA excluido (millones de euros)
  7,5 M€ M€
 • Ayuda FEDER (millones de euros)
  4,8 M€
Xarxa bàsica. Accés ferroviari al Port de Sevilla
 • Inversió estimada, IVA exclòs (milions d'euros)
  21,4 M€
 • Ajuda FEDER (milions d'euros)
  13,7 M€
Xarxa bàsica. Línia de trànsit mixt Sevilla-Cadis. Instal·lació de sistema de seguretat ERTMS
 • Inversió estimada, IVA exclòs (milions d'euros)
  38,8 M€
 • Ajuda FEDER (milions d'euros)
  24,8 M€
Xarxa Global. Accés al Port de Sagunt
 • Inversió estimada, IVA exclòs (milions d'euros)
  22,8 M€
 • Ajuda FEDER (milions d'euros)
  11,4 M€
Xarxa Global. Línia Mèrida-Puertollano a Castella-la Manxa
 • Inversió estimada, IVA exclòs (milions d'euros)
  76,4 M€
 • Ajuda FEDER (milions d'euros)
  48,9 M€
Xarxa Global. Línia Mèrida-Puertollano a Extremadura
 • Inversió estimada, IVA exclòs (milions d'euros)
  15,6 M€
 • Ajuda FEDER (milions d'euros)
  10,0 M€
Xarxa Global. Grañena-Jaén
 • Inversió estimada, IVA exclòs (milions d'euros)
  20,9 M€
 • Ajuda FEDER (milions d'euros)
  13,4 M€
Rodalies Còrdova. Construcció de dues noves estacions i adequació d’andanes en tres d’existents
 • Inversió estimada, IVA exclòs (milions d'euros)
  4,0 M€
 • Ajuda FEDER (milions d'euros)
  3,2 M€
Actuacions a la Xarxa Convencional a Andalusia
 • Inversió estimada, IVA exclòs (milions d'euros)
  15,6 M€
 • Ajuda FEDER (milions d'euros)
  10,0 M€
Actuaciones en la Red Convencional en Castilla La Mancha
 • Inversión estimada IVA excluido (millones de euros)
  12,5 M€
 • Ayuda FEDER (millones de euros)
  10,0 M€
Totals inversió i ajuts FEDERParàgraf de tipus destacat
 • Inversió estimada, IVA exclòs (milions d'euros)
  598,3 M€
 • Ajuda FEDER (milions d'euros)
  391,0 M€

(Dades a 31 de desembre de 2020)

Projecte MERCAVE

En els ajuts cofinançats dins del Programa Operatiu Pluriregional d'Espanya 2014-2020, que són gestionats pel Ministeri de Ciència i Innovació (MCIN) hi ha el projecte MERCAVE, que forma part del:

Objectiu Temàtic1: enfortir les capacitats en R+D+I que permetin el desenvolupament de vincles i la creació de sinergies entre el sector públic i el sector empresarial; i estimular la inversió empresarial en R+D+I, a través d'instruments tant d'oferta com de demanda, i contribuir a millorar la competitivitat empresarial basada en la innovació i la creació d'ocupació d'alt valor afegit.

Objectiu específic: OE.1.2.1. Impuls i promoció d'activitats d'R+I liderades per les empreses, suport a la creació i consolidació d'empreses innovadores i suport a la compra d'innovació pública.

Eix prioritari 01, dins de la Prioritat d'inversió 1b: El foment de la inversió empresarial en R+I, el desenvolupament de vincles i sinergies entre les empreses, els centres de recerca i desenvolupament i el sector de l'ensenyament superior, en particular mitjançant el foment de la inversió en el desenvolupament i el sector de l'ensenyament superior, en particular mitjançant el foment de la inversió en el desenvolupament. 

Actuació 004 - Línia de Foment de la Innovació des de la Demanda (FDI) i de la Compra Pública Innovadora (CPI).