FEDER Gestió i Seguiment

Programa Operatiu Pluriregional d’Espanya FEDER 2014-2020

La Subdirecció General de Gestió de FEDER del Ministeri d’Hisenda, com a autoritat de Gestió de FEDER a Espanya, un cop avaluada la Descripció de funcions i procediments proporcionada per l’Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) d’acord amb la fitxa elaborada per l’Autoritat de Gestió, ajustant-se en tot cas als criteris establerts a l’Annex III de Reglament d’Execució (UE) Núm. 1011/2014, va encarregar a ADIF les funcions incloses en l’Acord signat pel director general de Fons Comunitaris el 17 d’abril de 2017 i acceptat pel president d’ADIF el 8 de maig de 2017.

ADIF farà les funcions d’organisme Intermedi per a les actuacions d’ADIF i ADIF Alta Velocitat sota la responsabilitat de l’autoritat de gestió, en el Programa Operatiu Pluriregional d’Espanya FEDER 2014-2020.