Sostenibilitat i medi ambient.

Gestió de la informació ambiental

En aquest sentit, com a Unitat Responsable d’Informació Ambiental, facilita informació, consell i assessorament en relació amb qualsevol informació ambiental que li sigui sol·licitada, garantint el principi d’agilitat en la seva tramitació i resolució.

Tota la informació sobre els aspectes i l’acompliment ambiental de les activitats i els serveis que presta Adif es publica anualment a laMemòria mediambiental.

Amb això, es dona compliment al requisit d’informar en matèria de medi ambient.Per a la seva elaboració, s’han seguit les directrius deGlobal Reporting Initiative (GRI).

A més, Adif i Adif-AV participen d’una manera activa en diversos grups de treball interempresarials i compten amb representació externa davant les administracions públiques i Organismes Oficials nacionals i internacionals en assumptes de tipus mediambiental.

Memòria mediambiental