Giralda Rail

Auscultació del cap de carril per corrents induïts

GIRALDA RAIL és un sistema que permet detectar l’aparició incipient d’esquerdes, fissures o defectes superficials al cap de carril, en particular els produïts per la interacció roda-carril al rodolament.

El sistema d’auscultació, basat en la utilització de corrents induïts o de Foucault, ha estat desenvolupat i verificat a partir d’un projecte d’R+D+I consorcial, en què han participat les empreses Amayuelas, Isend, el Centre Tecnològic CARTIF i l’Àrea d’R+D+I d’ADIF.

Paràgraf de tipus destacat

Giralda Rail possibilita una actuació immediata sobre els defectes trobats i a menor cost que amb altres tècniques tradicionals existents en el mercat que detecten les fissures en un estat més avançat, cosa que normalment implica, una actuació dràstica com la substitució de carril.

Versions del producte

Amb el mateix mètode d’auscultació, el producte Giralda Rail s’ofereix en dues versions:

 

Model autoportant anomenat PORTOS,

Vehicle d’arrossegament manual en què s’instal·la l’equip d’auscultació.

 

 

 

 

 

 

 

 

Model embarcat Argonauta

Permet fer les inspeccions a major velocitat en instal·lar l’equip d’auscultació a bord d’un vehicle de via.

 

 

 

 

 

 

 

Equip PORTOS

És un equip mòbil, fàcilment transportable i que fa anar un únic operari. Dotat amb dos equips de generació i detecció de corrents induïts, disposa del programari FOCARAIL per a una anàlisi detallada de l’estat del carril, la identificació i valoració dels defectes i la seva ubicació a la via.

Amb els dos equips de generació es fa, de manera simultània, la detecció de defectes en els
caps de tots dos carrils, dret i esquerre.

L’espectre d’actuació de les sondes cobreix la totalitat de la superfície d’interacció roda-carril.

Altres característiques de l’equip PORTOS:

  • Velocitat mitjana d’auscultació: 3 km/h.
  • Captura automàtica de les dades i emmagatzematge de tota la informació recopilada durant el procés d’auscultació.
  • Possibilitat d’adaptació a qualsevol mena de via i raïl.
  • Disposa d’un sistema de localització de defectes, que en permet una correcta georeferenciació i la seva ubicació quilomètrica.
 
 
 
Equip embarcat a vehicle de via - ARGONAUTA

La seva principal característica és la velocitat amb la qual es poden fer les inspeccions (80 km/h o superior), ja que va embarcat en un vehicle de via, dresina o similar.

Argonauta ve proveït de sengles equips de generació i detecció de corrents induïts, un per a cada carril. Compta amb el mateix programari FOCARAIL desenvolupat per l’equip PORTOS, per a l’anàlisi detallada de carril en la seva cara activa, la identificació i valoració dels defectes i la georeferenciació.

Altres característiques de l’equip argonauta:

  • Anàlisi en temps real de l’estat de la via.

  • Equip embarcat de control de posicionament de les sondes en l’eix horitzontal i vertical, la qual cosa permet fer les inspeccions a elevades velocitats, ja que no hi ha contacte entre la sonda i el carril, cosa que evita possibles interferències amb la infraestructura.

  • Captura automàtica de les dades georeferenciades i emmagatzematge de tota la informació recopilada durant el procés d’auscultació.

Compartit amb: