Grua Manipulació Contenidors

Grua per a la manipulació de contenidors

Aquesta invenció fa referència a una grua per a la manipulació de contenidors, més concretament, aquesta invenció fa referència a un accessori acoblable a una grua que permet la manipulació de contenidors les mesures dels quals no són estàndard.

És aplicable tant a grues de pòrtic com a les grues mòbils autopropulsades portacontenidors.

Características

La grua per a la manipulació de contenidors comprèn:

• una cabina de control;
• un spreader que comprèn actuadors per al seu desplaçament i mitjans de comunicació amb la cabina de control;
• Almenys una aleta acoblada a aquest spreader; i
• una baioneta que, alhora, comprèn un sistema de bloqueig per rotació adaptada per acoblar-se a la part superior d'un contenidor; en què aquesta aleta s'estén transversalment a una distància determinada de l’spreader.

Paràgraf de tipus destacat

Permet fer servir una mateixa grua per a diferents mides de contenidors cosa que agilitza, en conseqüència, les tasques de moviment de contenidors.

Paràgraf de tipus destacat

La grua segons aquesta invenció comprèn un mecanisme de desplaçament de l’aleta en una direcció substancialment transversal respecte a l’spreader. Aquesta capacitat de desplaçament de l’aleta és el que permet que la grua es pugui alinear, mitjançant una fàcil reconfiguració de les aletes, a diferents 5 mides de contenidors que és especialment avantatjós, per exemple, en el cas de contenidors que disposen d’un aïllament tèrmic que augmenta les seves dimensions. En concret, aquesta invenció comprèn dues aletes acoblades a l’spreader