ICECOF

Sistema de gestió de la informació per a ajuda a la coordinació de l’operació ferroviària

ICECOF és un sistema de supervisió i control de compliment dels compromisos de puntualitat de l’operació ferroviària.

Possibilita el registre i l’anàlisi de les causes i els efectes de les incidències en la circulació i facilita els indicadors de comportament de la infraestructura. Ha estat desenvolupat amb tecnologia web per al seu ús des de qualsevol ubicació.

Registra i subministra tota la informació que pugui posar en risc l’execució del pla d’explotació comercial, i alimenta els quadres de comandament i indicadors de qualitat de servei de transport ferroviari.

Adaptable a la gestió del transport per carretera i aeroportuària.

Gestió d’Incidències
 • Permet diferenciar les incidències, classificades per tipus, subtipus, codi d’alarma, i la seva resolució, del tràmit global posterior que determinarà les causes, les solucions aplicades, les imputacions, etc.
 • Reconeix la localització precisa de la incidència a la xarxa ferroviària, identificant el Lloc de Comandament, la Banda de Regulació, el Punt de Regulació i el PK.
 • Registra totes les accions i els recursos utilitzats en el restabliment del servei o serveis afectats, l’impacte en la circulació i les mesures adoptades per mitigar-ne els efectes.
 • Integració amb Sistemes de Regulació.
Gestió de limitacions temporals de velocitat
 • Registre directe a través d’interfícies amb altres sistemes. Ubicació a l’espai i en el temps sobre la malla de circulació o sobre el mapa d’inventari de la xarxa.
 • Anàlisi comparativa de Temps d’Obra Concedits (TOC).
 • Publicació de les Limitacions Temporals de Velocitat (LTV) per reduir l’impacte en la circulació dels trens.
Gestió de peticions de feines
 • En funció de les característiques (horari, sistemes afectats, urgència, etc.), el sistema gestiona les sol·licituds de feines de manteniment de les diferents empreses contractistes, la documentació associada a aquestes feines i les corresponents autoritzacions. Des de la seva ubicació, cada empresa pot gestionar la sol·licitud.
 • Estableix sistemes d’alerta en la comunicació amb les empreses, tot garantint la compatibilitat de les feines que s’hagin de fer amb l’explotació ferroviària i amb el període de temps concedit.
Implantació d’ICECOFParàgraf de tipus destacat
 • Mèxic - FFCC Suburbanos
 • Marroc - ONCF
 • Espanya - Adif
 • Aràbia Saudita - Haramain
Llicenciat a: