Peça Aïllant

Peça aïllant perfeccionada per a la subjecció elàstica de carrils sobre travesses bibloc

En línies generals, aquestes peces es col·loquen a banda i banda del patí de carril per a subjecció d'aquest a la travessa mitjançant tirafons roscats o caragols i femelles que els travessen i prèvia interposició de plaques elàstiques d’acer que descansen sobre un encaixonat configurat a la cara superior d’aquestes peces aïllants.

La invenció consisteix a dotar el fons de l’encaixonat per a suport de la làmina o placa elàstica d’un ampli enfondiment obert als laterals per establir com a únic suport per a la placa elàstica dues bandes extremes paral·leles al carril.

Amb això s’impedeix que es transmetin esforços directes a la peça aïllant de retenció quan s’efectua el collat correcte aconseguint més seguretat, així com economia de fabricació, complint les exigències que imposa l’augment de la velocitat en els trens,
més de 160 km/h.

Paràgraf de tipus destacat

Aquest sistema de fixació és aplicable als tipus de carril de 45 kg/mi 54 kg/m.