Pulhilo

Dispositiu de poliment de fil de contacte de catenària

Aquesta invenció s’emmarca dins dels dispositius destinats al poliment dels fils de contacte de línies aèries de contacte ferroviàries, metropolitanes o tramviàries. És un dispositiu configurat per instal·lar-se a la tauleta de l’arquet del pantògraf d’un vehicle ferroviari, metropolità o tramviari per realitzar el poliment del fil de contacte durant el desplaçament de l’esmentat ferrocarril, metropolità o tramvia.