SAEC

Sistema d’auscultació i avaluació continuada de la plataforma ferroviària amb georadar

El SAEC és un sistema de manteniment predictiu que permet:

 • Conèixer l’estat de la banqueta de balast i la plataforma ferroviària.
 • Avaluar el comportament i l’evolució de la plataforma causa de l’explotació mateixa de la xarxa i l’acció de les tasques de manteniment.
El SAEC es pot fer servir com a:
 • Sistema per identificar i delimitar punts o trams problemàtics que presentin:
  • Acumulació d’humitat
  • Gruixos anòmals de balast
  • Contaminació per fins
  • Existència de forats sota la via o punts d’assentament
 • Eina de recepció de plataforma a la construcció d’una nova línia ferroviària, o després de la renovació d’una infraestructura existent.
Paràgraf de tipus destacat

El SAEC permetrà una planificació més eficient de les operacions de manteniment, cos que estalvia costos i temps d’execució.

Sistema d’alt rendiment capaç de fer la presa de dades d’auscultació a velocitats de 80 a 100 km/h. L’automatització del procés d’auscultació de plataforma a través d’una tècnica no invasiva permet reduir dràsticament els costos de l’operació.
El sistema SAEC es compon de:
 • Sensors embarcats en vehicle auscultador o màquina de manteniment: georadar 3D, càmeres òptica i infraroja, i sistema de posicionament mitjançant odometria i GPS.
 • Smart-collector: sistema de sincronisme entre sensors d’auscultació, preprocessament i emmagatzematge de dades d’auscultació.
 • Sistema de visualització i anàlisi de dades:després del seu processament, les dades d’auscultació es carreguen en una base de dades pròpia (compatible amb altres bancs de dades) i es poden visualitzar al web.