Sensor de sorra

Dispositiu i procediment per mesurar l’alçada de cúmuls d’una substància en entorns ferroviaris

És un sistema de seguretat que pertany al camp de sensors de mesura d’altures de substàncies, especialment de l’alçada de sorra en l’àmbit ferroviari i de comunicacions en entorns desèrtics.

El dispositiu és capaç de determinar la quantitat de substància acumulada en un lloc concret així com el seu procediment de mesura associat.

La substància pot ser qualsevol de la qual es conegui la densitat, i preferentment, les substàncies trobades en entorns ferroviaris com ara aigua, sorra, neu, fang, gel, etc.

La invasió de les vies per sorra procedent de dunes en moviment o dipositada per fenòmens de tempestes de sorra i vent és una de les preocupacions que poden afectar tant la utilització com el manteniment de les instal·lacions. En el cas que una quantitat important de sorra es diposités sobre les vies, podria ser necessari disminuir temporalment la velocitat permesa, arribant en casos extrems a interrompre el trànsit de trens per seguretat.

En aquest context, es fa necessari l’ús de detectors d’acumulacions o cúmuls de substància capaços de proporcionar, a l’operador de la línia ferroviària, en particular la línia d’alta velocitat, informació sobre la quantitat de substància (sorra, aigua, etc.) que s’acumula en cada moment en punts determinats de la via. Per donar aquesta informació es crea
el dispositiu i procediment per a mesurar l’alçada de cúmuls d’una substància en entorns ferroviaris.

El dispositiu és capaç de mesurar de forma directa l’alçada dels cúmuls mitjançant sensors capacitius, i de forma indirecta mitjançant el valor del pes acumulat sobre una cèl·lula de càrrega juntament amb la densitat típica del material que es pretén mesurar, cosa que permet fer ajustos de la densitat mitjançant un sensor d’humitat ambiental. Aquesta doble mesura dona més fiabilitat a la lectura proporcionada pel dispositiu.

També disposa d’un acceleròmetre per comprovar la verticalitat del dispositiu, evitant així lectures errònies en cas d’inclinació o bolcada deguda a algun possible cop.

La informació generada pel dispositiu es transmet fins a un centre de control, on es prendran les accions necessàries en funció de les lectures de nivell.

El dispositiu ha estat provat en entorn ferroviari de línies d’alta velocitat sense haver patit cap mena d’interferència en les seves lectures ni per proximitat a catenària ni durant el pas de trens.

Compartida amb: