Sigma

Procediment i dispositiu de control d’incidències a la infraestructura de transport ferroviari per a la gestió i monitoratge d’alarmes

La invenció fa referència a un procediment de control d’incidències i anomalies en infraestructures de transport, tant de passatgers com de mercaderies, de forma especial en les infraestructures ferroviàries i la seva notificació al personal de manteniment d’Infraestructures.

També es descriu el dispositiu de control amb què es fa el procediment de manera que analitza una sèrie de paràmetres enviats mitjançant un senyal, relatius a una xarxa de transport per la qual circulen viatgers i mercaderies indistintament.

La xarxa de transport comprèn un conjunt de sensors de control, que registren els paràmetres analitzats relatius a la xarxa de transport; uns sistemes primigenis de control, que aglutinen la informació procedent dels sensors de control en una base de dades; un centre de control d’instal·lacions de la infraestructura, on es canalitza la recollida de dades sobre possibles incidències ocorregudes a la xarxa de transport.