Sostenibilitat social

Aliances i col·laboració amb el tercer sector

A Adif apostem per projectes i aliances a llarg termini amb entitats sense afany de lucre (associacions, fundacions i institucions públiques) i centrem preferentment la nostra actuació en els aspectes que estan vinculats a la nostra activitat i impactes en la societat. Intentem prioritzar els col·lectius socials més directament relacionats amb el servei que prestem.

Principals projectes i aliances:

  • Programa Estació oberta. Eina per coordinar i desenvolupar iniciatives culturals, socials i mediambientals a les estacions ferroviàries gestionades per Adif.
  • Política de patrocinis. Criteris per gestionar les sol·licituds per a aquest tipus d’accions. Contacte: patrocinis@adif.es

Entitats sense afany de lucre amb les quals tenim subscrits acords: