Operadors ferroviaris

Subtítol sit amet consectetur adipiscing elit.

Liberalització i operadors
La liberalització del sector ferroviari ha suposat l'accés de diferents operadors a la Xarxa Ferroviària d'Interés General. El primer pas ha sigut la seua disposició per al tràfic de mercaderies per a, posteriorment, ampliar-se a viatgers.

Liberalització del sector ferroviari de mercaderies

ADIF ha contribuït mitjançant dues actuacions principals al procés de liberalització del Sector Ferroviari de Mercaderies:

  • Dinamitzant l'emissió dels informes al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana necessaris per a la concessió a les empreses ferroviàries de llicències i habilitacions per a operar en la Xarxa Ferroviària d'Interés General (REFIG).
  • Reduint els terminis legals per a les autoritzacions de connexió d'apartadors a la Xarxa Ferroviària d'Interés General (REFIG).

Concessió de llicències, habilitacions i certificat de seguretat

La xarxa gestionada per ADIF permet el lliure accés a les empreses ferroviàries en possessió de llicència/habilitació, a dur a terme transport ferroviari de mercaderies internacional o nacional.

A aquesta data, el Ministeri de Foment ha atorgat les llicències d'empresa ferroviària i habilitacions, que, per ordre d'antiguitat en la seua concessió, figuren en la informació següent, així com els certificats de seguretat que s'hi relacionen.

Autoritzacions de connexió d'apartadors a la REFIG

Relació d'empreses amb infraestructures ferroviàries de titularitat privada autoritzades per a dur a terme connexions amb la Xarxa Ferroviària d'Interés General, ubicació de les connexions, l'activitat i les dates d'autorització.