Sostibilidade e Medio

Xestión da contaminación acústica

imagen párrafo
Mapas de ruído e plans de acción

Mapas de ruído e plans de acción

Terceira Fase dos Mapas Estratéxicos de Ruído e os Plans de Acción

Como nas fases anteriores, os tramos a estudar dividíronse en Unidades de Mapa Estratéxico (UME) que permitiron organizar os distintos traxectos dentro dun itinerario ferroviario e dar unha continuidade aos tramos, dotando así ao estudo unha maior funcionalidade e facilitando unha mellor comprensión do concepto do eixe ferroviario
A información sobre os Mapas Estratéxicos de Ruído e as dúas primeiras fases están dispoñibles no Sistema de Información sobre a Contaminación Acústica (SICA) do Ministerio de Transición Ecolóxica e Reto Demográfico (MITECO).

En el caso de esta última fase se han analizado 1.277 km de la red ferroviaria, distribuidos en 28 Unidades de Mapa Estratégico:​​​​​​​​​​​​​​

Os Mapas Estratéxicos de Ruído da Fase III foron postos a disposición do público polo Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana o 3 de outubro de 2020 (BOE núm. 262 desa data).

Primeira e segunda Fase dos Mapas Estratéxicos de Ruído e os Plans de Acción.

A información sobre os Mapas Estratéxicos de Ruído e os Plans de Acción contra o Ruído das dúas primeiras fases están dispoñibles no Sistema de Información sobre a Contaminación Acústica (SICA) do Ministerio de Transición Ecolóxica e Reto Demográfico (MITECO).

Fase II

Quilómetros estudados

1.416 km

Mapas estratéxicos de ruído

Información Pública:

BOE nº 242, do 6 de outubro de 2016

Aprobación:

Resolución da Subdirección Xeral de Planificación Ferroviaria.
BOE nº 206, do 28 de xullo de 2017

Plans de acción

Información Pública:

BOE nº. 38, do 12 de febreiro de 2018

Aprobación:

Resolución da Subdirección Xeral de Planificación Ferroviaria
BOE nº 235, do 28 de

Fase I

Quilómetros estudados

685 km

Mapas estratéxicos de ruído

Información Pública:

BOE nº 99, do 24/04/2008 de 2008Ligazón externa ao portal. Abrirase nunha pestana nova.

Ligazón externa ao portal. Abrirase nunha pestana nova.Aprobación:

Resolución da Dirección Xeral de Ferrocarrís do Ministerio de Fomento do 31 de maio de 2013
Resolución

Plans de acción

Información Pública:

BOE nº 286, do 28 de novembro de 2011Ligazón externa ao portal. Abrirase nunha pestana nova.

Aprobación:

Resolución da Dirección Xeral de Ferrocarrís do Ministerio de Fomento do 31 de maio de 2013
���Resolución

Método común de cálculo CNOSSOS

Título
O 13 de decembro de 2018 publicouse no BOE a Orde PCI/1319/2018, do 7 de decembro, pola que se modifica o Anexo II do Real Decreto 1513/2005, establecendo o método de cálculo CNOSSOS-UE como método de cálculo común a todos os países membros para o cálculo do ruído industrial, do ruído de aeronaves, do ruído de trens e do ruído do tráfico rodado.
Para poder aplicar este método con garantías de calidade, no caso do ruído ferroviario, é necesario un traballo previo consistente na caracterización acústica tanto dos vehículos ferroviarios como das vías, e a definición dos parámetros de configuración dos modelos.
A este respecto, ADIF Alta Velocidade está a levar a cabo as tarefas técnicas necesarias que permitan a implantación do método CNOSSOS-EU para o cálculo do ruído ferroviario e, en concreto, para a realización dos Mapas Estratéxicos de Ruído da rede ferroviaria española xestionada por ADIF e ADIF de Alta Velocidade correspondentes áFase IV.

Método Holandés - Caracterización acústica dos trens

Título
O método nacional de cálculo dos Países Baixos, SRM II, publicado como"Reken-en Meetvoorschrift Railverkeerslawaai ´96"("Guía para o cálculo e medición do ruído do transporte ferroviario 1996") era o método recomendado para o cálculo ferroviario polo Anexo II do Real Decreto 11513/2005 ata a publicación da citada Orde PCI/1319/2018 que a modificou.
Mentres non estean dispoñibles as instrucións técnicas para empregar o método CNOSSOS-EU, neste apartado consérvase a información sobre a equivalencia acústica entre as categorías de trens do Método Holandés e os trens operados en España para que poidan ser utilizados na realizaci��n de mapas de ruído nos que sexa necesario facer unha predición do ruído emitido polo tráfico ferroviario.