Corredores Europeos

Subtítulo sit amet consectetur adipiscing elit.

Título

O Regulamento (UE) 913/2010 do Parlamento Europeo e do Consello de 22 de setembro de 2010 sobre unha rede ferroviaria europea para un transporte de mercadorías competitivo estableceu unha serie de corredores europeos de mercadorías para aumentar a competitividade do ferrocarril fronte a outros medios de transporte.

Estes corredores europeos de mercadorías constitúen tamén a columna vertebral das Redes Transeuropeas de Transporte definidas nos Regulamentos UE 1315/2013 do Parlamento Europeo e do Consello de 11 de decembro de 2013, sobre as orientacións da Unión para o desenvolvemento da Rede Transeuropea de Transporte e 1316/2013 do Parlamento Europeo e do Consello de 11 de decembro de 2013, polo que se crea o mecanismo"Conectar Europa".

Corredores en servizo que circulan pola Rede de Adif

Seis dos nove corredores ferroviarios para transporte de mercadorías están operativos desde o 11 de novembro de 2013.Entre eles, dous transcorren por España e contan coa participación de Adif.Son os Corredores Atlántico (antes Corredor Ferroviario de Mercadorías 4) e Corredor Europeo de Mercadorías 6, parte dos Corredores Atlántico e Mediterráneo da Rede TEN-T, respectivamente.

Ambos os dous Corredores dispoñen de Portelos Únicos -One Stop Shops- situados en Madrid para o Corredor Atlántico e en Milán (Italia) para o Corredor 6, co obxecto de atender, tramitar e coordinar as peticións dos sucos internacionais de mercadorías que xestionan os corredores.

Corredor Mediterráneo

Título

A Oficina do Comisionado do Goberno para o Corredor Mediterráneo puxo a disposición dos cidadáns un visor cartográfico co obxectivo de dar a coñecer o desenvolvemento do Corredor, identificando tanto a súa infraestrutura como a estrutura socioeconómica do territorio que atravesa.

Corredor Mediterráneo de Mercadorías

Título
Adif, xunto con outros 7 socios de 5 países, forma parte do Corredor (Administradores de Infraestruturas de España - Adif, Francia - SNCF Réseau -, Italia - RFI-, Eslovenia -ASZ-, Hungría - MAV-, Croacia - HZ Infrastruktura -, Línea Figueras Perpiñán, e adxudicatario de capacidade de Hungría - VPE).O portelo único do Corredor Mediterráneo está situado en Milán, Italia.

O Corredor Mediterráneo, que conecta en diferentes puntos a outros 6 Corredores Europeos de Mercadorías (1, 2, 3, 4, 5 e 7), discorre ao longo de máis de 7.000 quilómetros da ruta Almería - Valencia / Alxeciras / Madrid - Zaragoza / Barcelona - Marsella - Lyon - Turín - Milano - Verona - Padova / Venezia - Trieste / Koper - Ljubljana/Rijeka - Zagreb - Budapest - Zahony (fronteira húngaro-ucraína)Corredor Atlántico

Responsive Image
Responsive Image
  • ADIF e os Xestores de Infraestruturas de Portugal (IP), Francia (SNCF Réseau) e Alemaña (DB Netz AG) integran este corredor cuxo portelo único está situado en Madrid.
  • O Corredor Atlántico, anteriormente chamado Corredor Ferroviario de Mercadorías número 4, suma ao redor de 6.200 km de vías ao longo dos eixes Sines/Setúbal/Lisboa/Aveiro/Leixões - Alxeciras/Madrid/Bilbao/Zaragoza - Bourdeaux/La Rochelle/Nantes/París/Le Havre/Estrasburgo - Mannheim.
  • O Corredor Atlántico integra 15 portos e 34 terminais, ademais de conectar en diferentes puntos con outros 3 corredores (RFC1 Rhine-Alpine, RFC2 North Sea-Mediterranean e RFC6 Mediterranean).

Documentación