Multimedia

Unha mostra dos contidos audiovisuais sobre o ferrocarril e Adif

Descarga, uso e solicitude de imaxes

Adif e Adif Alta Velocidade poñen á súa disposición o arquivo fotográfico tanto histórico como actual. As imaxes contidas nas páxinas de www.adif.es poden ser descargadas libremente polos usuarios (en baixa ou media resolución) unicamente con fins sen ánimo de lucro.

Para solicitar unha imaxe en alta resolución debe indicarse cal é o fin último (se ten fins comerciais, propagandísticos,  etc.) e  dirixirse a: Comunicacionweb@adif.es

Todas as imaxes forman parte dos fondos fotográficos propiedade de ADIF. Todos os dereitos que non estean expresamente outorgados por ADIF están reservados por ADIF.

Ao usar as imaxes debe citar a fonte co seguinte crédito: Arquivo Adif, Autor: xxxxx (proporcionado por ADIF)

ADIF garante que as imaxes non violan ningún dereito de autor, pero non outorga dereitos nin garantía algunha polo uso de nomes, persoas, marcas comerciais, identidade corporativa, logotipos, deseños, obras de arte ou de arquitectura rexistrados ou non rexistrados ou con dereito de autor, representados ou incluídos no contido. O responsable, se se requirisen, de obter as autorizacións en relación co uso que propón polo contido é a persoa ou organización solicitante como responsable exclusivo.