Organizacións internacionais e Agrupacións Europeas de Interese Económico (AEIE)

Adif traballa coa agrupación ferroviaria máis competitiva do mundo, a formada por empresas españolas líderes en tecnoloxía e construción.


Desde a súa creación, Adif participou nos organismos internacionais que resultaron útiles para a súa misión e os seus valores, en consonancia coa tradición de cooperación que as empresas ferroviarias seguiron durante anos e que lles permitiu evolucionar desde un punto de vista técnico e tamén social e político.
Título
A colaboración con outros xestores de infraestruturas, con empresas operadoras ou con calquera outra entidade do sector pode dar resposta a necesidades diversas:
  • Aspectos técnicos que faciliten a actividade ferroviaria internacional (creación de normas técnicas, participación en proxectos comúns de investigación, etc.),
  • Asuntos legais (harmonización de normativa, preparación de respostas adoptadas de común acordo fronte á lexislación)
  • Defensa no ámbito político dos intereses do sector (grupos de presión no ámbito europeo)
  • Temas sociais (inclusión de viaxeiros con necesidades especiais, beneficios sociais para os traballadores do ferrocarril).
Pola súa relevancia, destacan as institucións e organismos europeos nos que se desenvolve a normativa técnica común de seguridade e interoperabilidade, se coordinan os esforzos de desenvolvemento de corredores, incluído o sistema de sinalización ERTMS, e se coopera con outros xestores de infraestrutura ferroviaria en todas as cuestións políticas, económicas e tecnolóxicas que nos afectan como administrador de infraestruturas no marco da Unión Europea; a participación nestes organismos resulta fundamental para os intereses da nosa empresa.

Principais organismos internacionais nos que participa Adif

Rail Net Europe

Planificación e xestión de capacidade ferroviaria internacional e mellora da calidade e eficiencia da circulación internacional

​​​​​​​Acceder

Plataforma de colaboración europea PRIME

Colaboración entre xestores europeos para o desenvolvemento do Cuarto Paquete Ferroviario da UE e impulso ao negocio ferroviario

​​​​​​​Acceder
​​​​​​​
Corredores Europeos e AEIE
As Agrupacións Europeas de Interese Económico (AEIE) son instrumentos xurídicos que teñen como obxectivo promover a cooperación transfronteiriza para o desenvolvemento de obxectivos dentro da UE.
 Concretamente, as AEIE nas que participa Adif teñen o propósito de facilitar a implantación de determinados corredores ferroviarios e a realización de estudos que os fagan realidade co obxectivo de promover os tráficos internacionais, resolvendo cuestións relacionadas coa infraestrutura, a xestión ou a tramitación de solicitudes e permisos de tránsito entre países.