Información económica e de xestión

Subtítulo sit amet consectetur adipiscing elit.

Memoria integrada da actividade da empresa

Desde 2006, Adif publicou anualmente o Informe de Sostibilidade coa finalidade de informar e involucrar aos principais grupos de interese sobre a súa xestión, resultados e impactos (análise de materialidade), considerando todos os ámbitos da nosa actividade empresarial, así como as dimensións: económica, de goberno corporativo, social e ambiental. Neste documento reflíctense datos sociais, económicos e ambientais, así como os principais fitos da xestión realizada en cada exercicio, destacando as liñas máis relevantes da estratexia empresarial no marco dos correspondentes Plans Estratéxicos. O informe lévase a cabo de acordo coas directrices da Guía da Global Reporting Initiative, GRI, nas súas respectivas versións anuais actualizadas.

En 2017, Adif optou pola presentación do Informe de Xestión Integrado, incluíndo nel o estado de información non financeira, someténdose aos mesmos criterios de aprobación, depósito e publicación que o Informe de Xestión. A periodicidade da publicación é anual e ten como fundamento reforzar a relación de confianza cos grupos de interese aos que afecta a actividade da entidade.

A través das páxinas destes informes preténdese non só render contas sobre esas obrigas legais, senón tamén ofrecer os resultados dos compromisos adquiridos de forma voluntaria cos diferentes grupos de interese.

Información adicional:

O Informe de Xestión Integrado Anual está dispoñible na seguinte ligazón. A través do mesmo pode coñecerse todo o detalle do seu contido.

Informes de Xestión: Contas anuais e informes de auditoría de contas

Trens-quilómetro e Viaxeiros

Redes de Adif e Adif Alta Velocidade

Nesta sección informaremos periodicamente de dúas principais magnitudes operativas: a evolución do tráfico ferroviario, medido como trens por quilómetro (utilización da liña ferroviaria por un tren ao longo dun quilómetro) -comparativa mensual e acumulada-, así como a variación acumulada de viaxeiros  nas estacións de Adif e Adif-AV.