Información económica e de xestión

Subtítulo sit amet consectetur adipiscing elit.

Memoria integrada da actividade da empresa

Desde 2006, Adif publica anualmente o Informe de Sostibilidade coa finalidade de informar e involucrar aos principais grupos de interese sobre a súa xestión, resultados e impactos (análise de materialidade), considerando todos os ámbitos da nosa actividade empresarial, así como as dimensións:económico, de goberno corporativo, social e ambiental.Neste documento reflíctense os datos sociais, económicos e ambientais, así como os principais fitos da xestión realizada en cada exercicio, destacando as liñas máis relevantes da estratexia empresarial no marco dos correspondentes Plans Estratéxicos.O informe lévase a cabo de acordo coas directrices da Guía da Global Reporting Initiative, GRI, nas súas respectivas versións anuais actualizadas.

En 2017, Adif optou pola presentación do Informe de Xestión Integrado, incluído o estado de información non financeira, someténdose aos mesmos criterios de aprobación, depósito e publicación que o Informe de Xestión.A periodicidade da publicación é anual e ten como fundamento reforzar a relación de confianza cos grupos de interese aos que afecta a actividade da entidade.

A través das páxinas destes informes preténdese, non só render contas sobre esas obrigas legais, senón tamén ofrecer os resultados dos compromisos adquiridos de forma voluntaria cos diferentes grupos de interese.

Información adicional:
Calquera información adicional, en relación co estado da Información Non Financeira do Informe de Xestión, pode solicitarse á Subdirección de Responsabilidade Corporativa, Sostibilidade e Marca, por correo electrónico.Igualmente, poden dirixirse a este enderezo de correo electrónico suxestións e comentarios para mellorar o Informe en futuras edicións.

Informes de Xestión: Contas anuais e informes de auditoría de contas