Comercialización de inmobles

Información xeral

ADIF dispón de numerosos inmobles en venda ou alugueiro.

Espazos, locais, inmobles...

A continuación descríbense os tipos e características dos espazos que ofrecemos.
Venda