Declaración sobre a rede

Antecedentes

A "Declaración sobre a Rede" (en diante DR) é o documento que expón as características da infraestrutura posta a disposición das Empresas Ferroviarias e dos Candidatos e contén información sobre as condicións de acceso á mesma, así como sobre as condicións de acceso ás instalacións de servizo e á prestación de servizos nas devanditas instalacións e á información necesaria para a utilización dos dereitos de acceso, co fin de garantir a transparencia e o acceso non discriminatorio á infraestrutura ferroviaria de todos os Candidatos a solicitar Capacidade, para prestar servizos de transporte ferroviario.
Nel detállanse as normas xerais, prazos, procedementos e criterios relativos aos sistemas de canons e adxudicación de capacidade, así como a información necesaria para cursar unha solicitude de capacidade de infraestrutura.

Declaración sobre a Rede 2022

Administrador de Infraestruturas Ferroviarias
Actualizouse para o período 2022, incluído o Horario de Servizo 2022/2023, cumprindo co establecido na Orde FOM/897/2005, de 7 de abril, relativa á declaración sobre a rede e ao procedemento de adxudicación de capacidade de infraestrutura ferroviaria.7

De conformidade co Artigo 32.2 da Lei 38/2015 do Sector Ferroviario, esta Declaración sobre a Rede foi sometida ao preceptivo trámite de consultas; e foi aprobada no Consello de Administración da Entidade Pública Empresarial Administrador de Infraestruturas Ferroviarias, Adif, celebrado o día 29 de novembro de 2021.

Declaración sobre la Red. Documentos
Declaración sobre la Red Adif 2022
Edición 28 de julio de 2022
Mapas de la Red Ferroviaria de Interés General
Edición 28 de enero de 2022
Catálogo de Fichas Descriptivas de las Instalaciones de Servicio
Documento con datos actualizados a 28 de febrero de 2022
Catálogo de Oferta de Capacidad en Instalaciones de Servicio
Documento con datos actualizados a 28 de febrero de 2022
Catálogo de Oferta de Capacidad en Instalaciones de Servicio en Ancho Métrico
Documento con datos actualizados a 28 de febrero de 2022
Catálogo de Restricciones de Capacidad V.0.
Actualizadas las restricciones conforme a la sesión TOC de 6 de junio de 2022. Este documento se actualizará periódicamente con la información de las sesiones TOC, que son las que definen y acuerdan la programación de actuaciones y obras en la infraestructura.

Actualizacións

Principales modificaciones incorporadas en la Declaración sobre la Red 2022

Declaracións sobre a Rede correspondentes a anos anteriores

Año 2021

Año 2020

Año 2019