Declaración sobre a Rede

Antecedentes

A "Declaración sobre a Rede" (en diante DR) é o documento que expón as características da infraestrutura posta a disposición das Empresas Ferroviarias e dos Candidatos e contén información sobre as condicións de acceso á mesma, así como sobre as condicións de acceso ás instalacións de servizo e á prestación de servizos nas devanditas instalacións e a información necesaria para a utilización dos dereitos de acceso, co fin de garantir a transparencia e o acceso non discriminatorio á infraestrutura ferroviaria de todos os Candidatos que solicitan Capacidade, para prestar servizos de transporte ferroviario.

Nel detállanse as normas xerais, prazos, procedementos e criterios relativos aos sistemas de canons e adxudicación de capacidade, así como a información necesaria para cursar unha solicitude de capacidade de infraestrutura.

De conformidade co Artigo 32.2 da Lei 38/2015 do Sector Ferroviario, a modificación da Declaración sobre a Rede 2024 e a actualización da Declaración sobre a rede 2025 sometéronse ao preceptivo trámite de consultas e foron aprobadas polo Consello de Administración da Entidade Pública Empresarial Administrador de Infraestruturas Ferroviarias, Adif, celebrado o día 28 de novembro de 2023.

Declaracións sobre a Rede 2024 e 2025

Administrador de Infraestruturas Ferroviarias
DECLARACIÓN SOBRE A REDE 2024
Introducíronse cambios relevantes nalgúns capítulos da Declaración sobre a Rede 2024, concretamente nos capítulos 2, 5 e 7, que foi aprobada polo Consello de Administración de ADIF-Alta Velocidad o 29 de novembro de 2022. As devanditas modificación sometéronse a trámite de consultas de conformidade co artigo 32.2 da Lei do Sector Ferroviario. O Consello de Administración de Adif aprobou eses cambios o 28 de novembro de 2023.
 

Administrador de Infraestruturas Ferroviarias
DECLARACIÓN SOBRE A REDE 2025
Actualizouse para o exercicio 2025, incluíndo o Horario de Servizo 2024/2025, cumprindo co establecido na Orde FOM/897/2005, do 7 de abril, relativa á declaración sobre a rede e ao procedemento de adxudicación de capacidade da infraestrutura ferroviaria.

Documentos

Declaración sobre la Red. Documentos 2024
Declaración sobre la Red Adif 2024
Edición, V.1, 23 de febrero de 2024
Mapas de la Red Ferroviaria de Interés General
Edición 23 de febrero de 2024
Catálogo de Oferta de Capacidad en Instalaciones de Servicio
Edición 5 de diciembre de 2023
Catálogo de Oferta de Capacidad en Instalaciones de Servicio en Ancho Métrico
Edición 5 de diciembre de 2023
Catálogo de Restricciones de Capacidad
Edición 23 de febrero de 2024. Actualizadas las restricciones conforme a la sesión TOC de febrero de 2024. Este documento se actualizará periódicamente con la información de las sesiones TOC, que son las que definen y acuerdan la programación de actuaciones y obras en la infraestructura.
Relación de Instalaciones de Servicio
Relación de Instalaciones de Servicio, actualizada a 05 de diciembre de 2023. Las fichas descriptivas se encuentran disponibles en la aplicación PISERVI.
Declaración sobre la Red. Documentos 2025
Declaración sobre la Red Adif 2025
Edición 23 de febrero de 2024
Mapas de la Red Ferroviaria de Interés General
Edición 23 de febrero 2024
Catálogo de Oferta de Capacidad en Instalaciones de Servicio
Edición 5 de diciembre 2023
Catálogo de Oferta de Capacidad en Instalaciones de Servicio en Ancho Métrico
Edición 5 de diciembre 2023
Catálogo de Restricciones de Capacidad
Edición 23 de febrero de 2024. Actualizadas las restricciones conforme a la sesión TOC de febrero de 2024. Este documento se actualizará periódicamente con la información de las sesiones TOC, que son las que definen y acuerdan la programación de actuaciones y obras en la infraestructura.
Relación de Instalaciones de Servicio
Relación de Instalaciones de Servicio, actualizada a 05 de diciembre de 2023. Las fichas descriptivas se encuentran disponibles en la aplicación PISERVI.
Responsive Image

PISERVI

PISERVI facilita o acceso á información das características técnicas das instalacións de servizo e permite acceder ás FICHAS DESCRITIVAS das instalacións de servizo: terminais de mercadorías, estacións de viaxeiros, instalacións de mantemento, cargadeiros privados, cambiadores de ancho, etc., mediante procuras selectivas a partir de criterios como: localización xeográfica, tipo de instalación, tipo de servizo, etc., o que facilita a planificación dos servizos ferroviarios por parte das empresas ferroviarias e outros operadores loxísticos.
Así mesmo, conta cun mapa interactivo da Rede Ferroviaria de Interese Xeral (RFIG, pola súa sigla en castelán) con capacidade para combinar diferentes criterios de procura. Neste caso, as instalacións resultado das procuras representaranse sobre o visor de mapas e poderase seleccionar e visualizar a súa Ficha Descritiva.

Acceso a PISERVI

Principais modificacións incorporadas nas Declaracións sobre a Rede 2024-2025

Actualizacións Declaración sobre a Rede 2024

Actualizacións Declaración sobre a Rede 2025

Declaracións sobre a Rede correspondentes a anos anteriores

Año 2023

Año 2022

Año 2021

Año 2020

Año 2019

Features

A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Usually a part of formal writing.
Icon Image

Heading Example

A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing.
Icon Image

Heading Example

A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing.
Icon Image

Heading Example

A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing.
Icon Image

Heading Example

A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing.
Icon Image

Heading Example

A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing.
Icon Image

Heading Example

A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing.