Compromisos de Adif

Subtítulo sit amet consectetur adipiscing elit.

Ao servizo da sociedade
Como empresa de servizo público, traballamos ao servizo do conxunto da sociedade.Por iso, a nosa estratexia persegue que os nosos resultados e impactos contribúan, na maior medida posible, a mellorar a vida das persoas.Ese é o noso propósito último e o noso compromiso fundamental:traballar cada día, como xestores e administradores da rede ferroviaria, para contribuír a mellorar a vida da xente.
Título
Este espírito reflíctese nun decálogo de compromisos en liña cos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS) de Nacións Unidas.

Estamos comprometidos con

Responsive Image
1. O benestar das persoas apostando por un desenvolvemento socioeconómico inclusivo e sostible do país.
Responsive Image
2. Un servizo seguro, que garanta a cohesión social favorecendo a conectividade e a mobilidade, fiable e de calidade.
Responsive Image
3. Unha xestión íntegra e transparente que sexa responsable e eficiente cos recursos naturais e económicos.
Responsive Image
4. A defensa de actuacións que reforcen a vía á igualdade de xénero.
Responsive Image
5.  A xestión integral dos riscos empresariais.
Responsive Image
6.  A colaboración cos nosos grupos de interese.
Responsive Image
7. A innovación, a economía circular e a modernización tecnolóxica.
Responsive Image
8.  A xeración de valor e confianza para a sociedade.
Responsive Image
9. O desenvolvemento dun mundo diverso e global.
Responsive Image
10. O benestar e o desenvolvemento profesional das persoas de Adif e Adif AV
Seguridade
Temos presente a seguridade integral, sendo conscientes de que alcanza a todas e cada unha das nosas actividades mediante a mellora de procedementos e a aplicación de novos métodos e tecnoloxías:
Responsive Image
Responsive Image
Servizo
Situamos á sociedade no foco da nosa actividade a través da conectividade, a mobilidade e o benestar social.
Sostibilidade
A sostibilidade determínase pola adquisición dun compromiso coa sociedade nun ambiente saudable e mediante prácticas transparentes.
Responsive Image
Responsive Image
Orientación a resultados
A través do P2030 acadar unha eficiencia económico-financeira cunha optimización dos recursos e custos e un aumento dos ingresos, co fin de mellorar a competitividade.
Comunicación, Innovación e Transformación Dixital
A comunicación utilizarase como panca para o labor de difusión, comprensión e interiorización do PE2030. A innovación desenvólvese en todos os aspectos da nosa actividade, alcanzando a elementos físicos, procesos, procedementos e ideas de todo tipo. Algo que se reflicte no uso das novas tecnoloxías como unha ferramenta e un factor clave para mellorar o desenvolvemento da nosa actividade profesional, aumentando a eficiencia da xestión. Neste sentido, a transformación dixital amósase imprescindible para dar seguridade e servizo sen perder competitividade.
Responsive Image
Responsive Image
Orientación a resultados
A Entidade céntrase en tratar de proporcionar unha rede ferroviaria segura, fiable e eficiente para todos, sendo a sostibilidade un dos piares fundamentais. A necesidade dun modelo de mobilidade de baixas emisións e maior eficiencia, de preservar os recursos naturais, de impulsar un desenvolvemento económico que sexa socialmente integrador, e de mellorar a seguridade e a saúde dos cidadáns son só algúns dos retos que Adif se propón abordar.