Autorización de actuacións en zonas afectadas polo ferrocarril

Subtítulo sit amet consectetur adipiscing elit.

A petición dos interesados, Adif tramita os expedientes administrativos para o outorgamento das distintas autorizacións necesarias para actuar no dominio público ferroviario e nas zonas afectadas polo ferrocarril.
Expedientes de redución da Zona de Dominio Público ou da Liña Límite de Edificación
Contacto
Redución de Zona de Dominio Público ou de Liña Límite de Edificación
Autorización de obras ou actividades nas zonas afectadas polo ferrocarril.
Expedientes de autorización para realización de obras, instalacións ou actividades nesas zonas afectadas e outorgamento do título necesario para ocupar, de ser o caso, o dominio público ferroviario (afectacións concorrentes, autorizacións ou concesións administrativas).
Contacto
Autorización de obras ou actividades nas zonas afectadas polo ferrocarril.