Accesibilidade nas estacións de viaxeiros

Lorem ipsum

Co fin de facilitar o tránsito polas nosas estacións a todos os viaxeiros, en xeral e, sobre todo, a aqueles con discapacidade ou mobilidade reducida, hai todo un conxunto de medidas e servizos que pretenden acadar a accesibilidade universal ás nosas estacións e aos servizos ferroviarios que se prestan nelas.

Servizo Acerca

Servizo Acerca

É un servizo de Atención e Asistencia a viaxeiros con discapacidade ou mobilidade reducida que Adif pon a disposición dos clientes ferroviarios.Trátase dun servizo personalizado que orienta, informa e facilita o acceso e o tránsito ao viaxeiro polas estacións, así como a asistencia para subir e baixar dos trens.

Oficina Central de Asistencia

Estacións máis cómodas, máis accesibles e máis modernas

A accesibilidade universal é unha das liñas de actuación básicas na prestación de servizos ferroviarios. Así, os plans de mellora e modernización en estacións contribúen a cumprir o obxectivo de Adif de facer das infraestruturas e instalacións ferroviarias un espazo cada vez de máior valor para a cidadanía, xerador de benestar, progreso e cohesión social.

Os plans de modernización das estacións desenvólvense segundo catro liñas de actuación principais:

1.       Rehabilitación e modernización edificios de viaxeiros

2.       Mellora da accesibilidade

3.       Incremento da seguridade

4.       Actuacións ambientais

Responsive Image
Bandas de proximidade e raias amarelas no bordo da plataforma
Responsive Image
Acceso e contorno melloradoss
Responsive Image
Pasos de goma antideslizante entre plataformas
Estacionamentos accesibles
ramplas e ascensores en andenes
iluminación de enerxía solar
Centro de atención e información de Adif

91 243 23 43

24 horas ao día os 365 días do ano