Servizo

Conectividade, mobilidade e o benestar social

A infraestrutura como instrumento de servizo

A orientación a servizo de Adif e Adif AV lévase a cabo co propósito de aliñar os produtos prestados cos desexos e necesidades dos operadores ferroviarios, os visitantes das estacións como clientes máis valiosos, co obxectivo de obter maiores beneficios para a sociedade a longo prazo.


As nosas estacións, terminais e, en definitiva, as nosas infraestruturas han de orientarse a recoller as respostas e estímulos dos usuarios na relación que teñen coa nosa compañía, adaptando os servizos a cada cliente, necesidades, hábitos, gustos ou momentos persoais. 

A focalización no servizo materialízase a través da escoita activa dos nosos clientes, os usuarios das nosas estacións, terminais e operadores.Neste aliñamento, toda a organización colabora, logrando dar respostas áxiles ás novas esixencias de mobilidade (información, seguridade, accesibilidade, intermodalidade, dispoñibilidade, capacidade ...).

A nosa organización xunto cos sinais das nosaspartes interesadasha de reorientarse á xestión do dato (data driven) para poder adquirir, procesar e aproveitar datos de xeito constante para crear
eficiencias, desenvolver ou repetir novos servizos, produtos, para lograr manter a competitividade de cara a promover e facilitar o transporte ferroviario como medio sostible, dinamizador e transformador da sociedade.

Responsive Image
Entre outras cuestións, impulsaránse aspectos como:
  • Entrada de novos operadores
  • Oferta de infraestrutura
  • Transporte eficiente:Viaxeiros, Tráfico, Interoperabilidade
  • Benestar social
  • Mobilidade
  • Conectividade
  • Interoperabilidade