Quen somos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Administrador de Infraestruturas Ferroviarias
Somos unha entidade pública empresarial adscrita ao Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana. Adif exerce un papel principal como dinamizador do sector ferroviario, facendo do ferrocarril o medio de transporte por excelencia e facilitando o acceso á infraestrutura en condicións de igualdade. 
Visión
Ser un referente como organización focalizada na xestión de infraestruturas resilientes, sustentables, seguras e intelixentes que contribúan ao novo modelo de transición ecolóxica.
Misión
Operar, xestionar e construír unha rede ferroviaria intelixente adaptada ao novo ecosistema tecnolóxico, competitivo e sostible, contribuíndo desta forma aos ODS
Ambición
Ofrecer infraestruturas resilientes para toda a sociedade
Propósito

Operar unha rede ferroviaria comprometida cos ODS

Principios
  1. Inclusión e Xustiza

  2. Prosperidade das persoas

  3. Excelencia no servizo

  4. Igualdade e transparencia

  5. Responsabilidade cos recursos

  6. Innovación e intra-emprendemento

  7. Capacidade de transformación

Que facemos
administración INFRAESTRUTURAS FERROVIARIAS
xestión de CIRCULACIÓN FERRROVIARIA
adxudicación Operadores ferroviarios
canons por uso
das infraestruturas

Coñécenos

Fotografía de la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera Posada
Presidenta da E.P.E. Enxeñeira de Camiños, Canles e Portos e Máster en Dirección Estratéxica Internacional, pola Universidade Politécnica de Madrid, ademais de licenciada en Dereito pola UNED
Órganos de goberno
Estrutura organizativa

Información institucional, organizativa e de planificación

Funcións e normativa básica

ADIF é responsable da xestión dunha parte importante dos investimentos en infraestruturas ferroviarias e da administración da Rede Ferroviaria de Interese Xeral do Estado. Adif réxese de forma xeral pola Lei do Sector Ferroviario.

Adif exerce un papel principal como dinamizador do sector ferroviario,  facilitando o acceso á infraestrutura en condicións de igualdade. Ten como obxectivo potenciar o transporte ferroviario español mediante o desenvolvemento e a xestión dun sistema de infraestruturas seguro, eficiente, sustentable desde o punto de vista ambiental, e con altos estándares de calidade.

Todo iso desde o compromiso de responsabilidade social cos cidadáns. Unha Responsabilidade Social que se fundamenta en principios éticos relacionados coa xestión e co papel da empresa na sociedade. Ten como eixe fundamental a transparencia e o diálogo cos Grupos de Interese; e a súa finalidade última é contribuír á sostibilidade do desenvolvemento que propicia a nosa actividade, desde unha perspectiva integral.