Contribución á Axenda 2030

de Nacións Unidas
 

Título
Adif, consciente da súa responsabilidade como Entidade de servizo público e do relevante impacto que a súa actividade xera na sociedade e no medio, dirixiu a súa orientación estratéxica cara ao concepto de desenvolvemento sostible. Esta orientación implica un compromiso cos desafíos, globais e locais, no campo do desenvolvemento económico inclusivo, a saúde, a cohesión social, o respecto ao medio e o bo goberno.
Por iso, a Entidade está a traballar en cumprir este compromiso co desenvolvemento sostible aliñando a súa estratexia coa Axenda de Desenvolvemento Sostible de Nacións Unidas.

Accións relevantes de Adif que contribúen á consecución dos ODS

Responsive Image

Programa SDG Ambition

Accións ambiciosas para a consecución dos ODS do Pacto Mundial de Nacións Unidas España. Adif participa neste programa que apoia ás empresas para que establezan obxectivos empresariais ambiciosos e aceleren a integración dos ODS na xestión das súas actividades empresariais.A iniciativa permite ás empresas aproveitar o valor empresarial dos ODS, aumentar a resiliencia e acadar un crecemento a longo prazo.

Programa Integral de Formación en ODS a empregados

Acción formativa en liña levada a cabo a través do Pacto Mundial de Nacións Unidas España.

Grupo de Acción Sostibilidade e RSE en Empresas Públicas en Forética.

Encabezado por Adif e ICO, é unha plataforma colaborativa de liderado en sostibilidade e RSE para o sector público empresarial, coa finalidade de avanzar no eido da sostibilidade empresarial e contribuír á consecución da Axenda 2030 de Desenvolvemento Sostible.
Responsive Image
Responsive Image

Grupo de traballo SDG Rail Index da IUC

Plataforma composta por administradores de infraestruturas ferroviarias, operadores ferroviarios e empresas do sector ferroviario que trata distintos aspectos relacionados coa presentación de informes non financeiros, co obxectivo de identificar os ODS relevantes para o ferrocarril, establecendo pesos para cada un deles para conseguir a harmonización de normas ASG.

Convenio Marco para o Cumprimento da Axenda 2030.

Adif, xunto con outras empresas públicas subscribiu este acordo coa Secretaría de Estado para a Axenda 2030 para establecer unha canle estable de colaboración que dea coherencia e continuidade a todas as iniciativas, programas, medidas e accións que desenvolven conxuntamente para avanzar no cumprimento dos ODS da Axenda 2030.