Traballar en Adif

Subtítulo sit amet consectetur adipiscing elit.

Título


Adif é unha empresa cun gran potencial para aqueles que busquen un desenvolvemento profesional contrastado, con posibilidade de asumir cada vez máis responsabilidades e a posibilidade de mellorar a súa capacitación a través da formación. Como empresa pública, ofrece un traballo estable, duradeiro e con grandes beneficios sociais. Desde hai anos é a empresa que máis inviste en España. Faino cunha clara estratexia de contribuír a importantes retos para o futuro da nosa sociedade e cun criterio de servizo público e conexión cos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS).