Sostibilidade Social

Accesibilidade

Vista del vestíbulo con escaleras mecánicas en primer plano

O fomento da accesibilidade e da atención ás persoas con discapacidade parece ser un dos impactos sociais positivos nos que Adif ten unha maior implicación, buscando sempre que as infraestruturas xestionadas sexan o máis accesibles posible para todos os seus clientes.

Atención e Servizos

  • Servizo Acerca Asistencia a persoas con discapacidade e/ou mobilidade reducida.

Servizos e infraestruturas accesibles