Aerotraviesa

Travesa aerodinámica de ferrocarril. Novo deseño.

Como resultado do proxecto “Aurígidas: Estudo do comportamento aerodinámico tren-vía a velocidades superiores a 300 km/h. O fenómeno de elevación do balastro” deseñouse un novo tipo de travesa.

O Aerotraviesa, debido á súa forma xeométrica, modifica o campo de velocidades sobre o balastro na zona entre as travesas e minimiza a presenza de partículas de balastro sobre as mesmas.

Vantaxes en comparación coa travesa actual
  • Reduce a carga aerodinámica nun 21 % no espazo inmediatamente superior ao leito de balastro.
  • O seu uso permite un aumento do 12 % na velocidade de funcionamento do tren.
  • A carga aerodinámica causada a 330 km/h pola travesa actual sería equivalente á xerada pola Aerotraviesa a 370 km/h.
  • O seu deseño permite aumentar a distancia entre a cota do balastro e a cara superior da travesa.
  • A súa implementación non implica maiores custos de fabricación ou manipulación.
Características xeraisParágrafo de tipo destacado
  • Reduce a superficie plana da cara superior da travesa.
  • Mellora das prestacións aerodinámicas.

Este novo desenvolvemento permite aumentar a velocidade de explotación das liñas de alta velocidade e reducir o número de impactos das partículas de balastro na parte inferior do tren ou elementos da infraestrutura.

Análise Fluido Dinámico (CFD) Aerotraviesa
  • Diminución da carga aerodinámica sobre a cara superior da travesa.
  • Diminución da carga aerodinámica sobre o leito de balastro.
Zona de validación da Aerotraviesa

A funcionalidade da Aerotraviesa verificouse nun tramo da Liña de Alta Velocidade Madrid-Barcelona, concretamente no PK69+500, onde se atopa o Centro de Ensaios de Alta Velocidade de Brihuega.

Compartida con: