Accesibilidade

Subtítulo sit amet consectetur adipiscing elit.

A Entidade pública empresarial Administrador de Infraestruturas Ferroviarias (Adif) comprometeuse a facer accesible o seu sitio web de conformidade co Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público.

A presente declaración de accesibilidade aplícase ao sitio web https://www.adif.es.
Título

ILUNION Accesibilidad levou a cabo unha auditoría de accesibilidade do sitio web de Adif, a fin de certificar o seu cumprimento co nivel AA das Pautas de Accesibilidade para o Contido Web na súa versión 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines - WCAG 2.1) publicadas polo World Wide Web Consortium (W3C), así como cos requisitos para cumprir a Norma UNE 301 549: 2018, tamén no seu nivel AA.

Consultar informe

Situación de cumprimento

Este sitio web é parcialmente conforme co RD 1112/2018 debido ás excepcións e á falta de conformidade dos aspectos que se indican a continuación.

ILUNION Accesibilidad certifica, con data 20 de decembro de 2021, que o sitio web de Adif, cumpre parcialmente o nivel Dobre A segundo as Pautas de Accesibilidade ao Contido da Web 2.1 da Web Accessibility Initiative (WAI) do World Wide Web Consortium, malia que se detectou que aínda existen as seguintes barreiras:

  • Hai imaxes cuxa descrición textual debe revisarse.

  • Nalgunhas páxinas debe revisarse o uso da cor así como o contraste entre primeiro plano e fondo.

  • Hai problemas na visualización do contido ao aumentar ou achegar o texto.

  • Hai problemas na navegación con teclado

  • Nalgúns casos os erros non se identifican correctamente

  • Nalgúns casos debe revisarse a interacción con tecnoloxías de apoio.

Contido non accesible

O contido que se recolle a continuación non é accesible debido ao seguinte:

Preparación da presente declaración de accesibilidade

A presente declaración foi preparada o 20 de decembro de 2021.

O método empregado para preparar a declaración foi unha autoavaliación levada a cabo polo propio organismo.

Observacións e datos de contacto

Pode realizar comunicacións sobre requisitos de accesibilidade (artigo 10.2.a) do RD 1112/2018) como por exemplo:>>>
  • informar sobre calquera posible incumprimento por parte deste sitio web
  • transmitir outras dificultades de acceso ao contido
  • formular calquera outra consulta ou suxestión de mellora relativa á accesibilidade do sitio web
A través do seguinte formulario de contacto , seleccionando a área "Caixa de correo de Comunicación Web".