Aplica

Ferramenta informática para a simulación de marchas, cálculo da distancia de freada, cálculo de ramplas características e cálculo de velocidades máximas e peraltes

O sistema Aplica é un software composto por catro módulos independentes que, baseados na normativa española e europea, realiza cálculos físicos e matemáticos para axudar a tomar decisións no deseño, desenvolvemento e verificación dos parámetros aplicados na explotación ferroviaria

Ramplas características

A única ferramenta do mercado que permite obter as ramplas características dun trazado e que se pode parametrizar para calquera ancho de liña.

Especial interese para as liñas con tráfico de mercadorías, xa que permite obter as táboas de carga máxima para cada material e liña cos cálculos realizados

Simulación de marcha de trens / Dinámica-cinemáticaParágrafo de tipo destacado

Ferramenta para calcular as marchas mínimas e comerciais do tren e para estimar a enerxía consumida e devolta por un tren.

Permite comprobar as marxes de tempo en marchas comerciais e calcular marchas con criterios de eficiencia enerxética.

Datos contrastados con aplicacións operativas no ADIF e con mostraxes de campo (*).

(*) Velocidade
Aceleración
Forza de tracción
Forza de avance
Enerxía e potencia requiridas polo tren
Enerxía e Potencia devoltas á rede mediante unha freada rexenerativo
Restricións de vía (túneles, zonas neutras, etc.)
Distancias de freada

Distancias de freada de emerxencia e servizo para a parada total segundo a pendente.

Distancias entre os sinais de velocidade limitada segundo o declive.

Peraltes e velocidades máximas

Velocidades en función do peralte e viceversa.

Permitindo aplicar a condición de equilibrio total.

Parágrafo de tipo destacado

Todos os algoritmos de simulación e cálculo están programados en código VBA sobre Excel, usando o propio Excel na construción da interface de usuario.

Traballar con APLiCA® é sinxelo e intuitivo porque ten as ferramentas habituais de modificación de datos (cortar, copiar, pegar, etc.). A compatibilidade coas ferramentas de Office é completa cando se xeran os resultados en formato Excel.

Características

Simulación de marcha dos trens:

Calcúlanse tempos de percorrido, velocidades, enerxía consumida e rexenerada e outras magnitudes asociadas é circulación dun tren a marcha mínima a unha liña ferroviaria. Aplicación de criterios ficheiro UIC 45-1.

Distancias de freada:

Segundo as normas técnicas de circulación Renfe NTC 020.95 do ano 1995 e NTC 021 do ano 1997.

Ramplas características:

Determínanse as ramplas características dun traxecto de liña determinado segundo o método xeral de cálculo descrito na Norma NT-GGC-6 de data 01/05/2001

Peraltes e velocidades máximas:

Calcúlanse tanto a velocidade máxima de paso por curva como o peralte mínimo que permite a circulación á velocidade especificada, tendo en conta os datos da liña e as restricións que deben cumprirse.Velocidades en función do peralte e viceversa. Permitindo aplicar a condición de equilibrio total para unha maior estabilidade