Cambiador Ancho Dual

Cambiador de ancho dual nunha plataforma única

Os sistemas automáticos de cambio de ancho existentes na rede ferroviaria nacional permiten aos trens pasar dunha liña con ancho ibérico (1668 mm) a outra con ancho estándar UIC (1435 mm) ou viceversa, sen necesidade de cambiar boxíes ou eixos, variando a distancia entre rodas ao pasar o tren pola instalación destinada a este fin.

Estas instalacións intégranse cos sistemas de comunicación, xestión e control remoto das liñas que unen e nelas realízase a transición da tensión de electrificación e dos sistemas de sinalización.

Parágrafo de tipo destacado

Funcionalmente, o peso soportado polas rodas, procedente da caixa do vehículo, é asumido, dende un instante antes de entrar no cambiador, por uns patíns ou rolos de apoio que se desprazan ao longo de carrís adicionais aos de rodadura. As rodas se desencravan e unha parella de carrís converxente se move para desprazalas de lado. Asegúranse na nova posición e saen do cambiador, voltando a soportar o peso do vehículo.

A velocidade de paso polo cambiador debe ser inferior a 30 km/h.

Tipo de cambiadores
Cambiador Tipo TALGO y Cambiador Tipo CAF

Para as diferentes tecnoloxías de rodadura desprazable dos trens que circulan por España, TALGO e CAF, conceptualmente similares, pero con diferenzas no que se refire ao soporte do tren e á forma de liberar e asegurar os mecanismos, empregáronse inicialmente instalacións e plataformas diferentes para o cambio de ancho.

Os primeiros avances cara á integración de tecnoloxías permitiron o uso dunha única instalación de cambio de ancho, aínda que con dúas plataformas diferentes que se levantaban e baixaban ou se intercambiaban no plano horizontal. Posteriormente, entre 2006 e 2007, Adif desenvolveu un novo tipo de cambiador Dual, de plataforma única, de tal xeito que só co movemento dalgunhas pezas permite o paso dos trens Talgo e Caf, reducindo drasticamente a infraestrutura necesaria e con vantaxes significativas:

  • Mellora o funcionamento con novas guías e visión artificial.
  • Reduce o ancho do espazo necesario para a instalación.
  • Reduce os custos de construción, operación e mantemento.
  • Adaptable a outros pares de anchos de vía (1000/1435), (1435/1668), (1435/1520)
Cambiadores de ancho dual en España

Están deseñados e construídos con criterios de modularidade, facendo posible modificar a configuración se cambian as necesidades e portabilidade, permitindo o traslado dos equipos ao non están fixados ao carril nunha fosa senón a unha plataforma extraíble.

A necesidade de avanzar na versatilidade dos cambiadores e en previsión de que os trens internacionais poidan integrar vagóns ou coches de varias tecnoloxías, o cambiador Dual de plataforma única permitirá o paso de vehículos con outros sistemas europeaos de rodadura desprazable como o alemán"Rafia"e o polaco"SUW2000".

Licenciado a: