daVinci

Sistema avanzado de xestión integrada do tráfico ferroviario (Integrated Rail System DaVinci®)

Sistema avanzado de xestión integrada do tráfico que se pode adaptar a calquera rede ferroviaria.

1.Vixía o tráfico ferroviario e anticipa desviacións.

2. Automatiza as operacións de control de tráfico.

3. Xera plans de explotación con criterios de eficiencia.

4. Intégrase con outros módulos e sistemas operativos.

5. Controla de forma continua e completa as distintas áreas da explotación (circulación, planificación, xestión de incidentes ...).

Parágrafo de tipo destacado

Con Integrated Rail System DaVinci®, os operadores poden concentrar os seus esforzos nos traballos de replanificación. As operacións repetitivas, como o telemando de sinalización, realízanse automaticamente.

Características
 • Xestión de datos (topoloxía, material rodante).
 • Planificación (sucos, tempos, rutas).
 • Xestión do tráfico (planificación, seguimento, incidencias).
 • Enrutamento de trens automáticos
 • Integración de telefonía fixa e móbil (DICOM).
 • Integración con Telemandos (CTC, Enerxía, Detectores e PCE *)

* PCE. Posto de Control de Ertms

Integración con sistemas non operacionais (por exemplo, Adif)
 
 • Centro de Xestión RedH24
 • Sistema de Información ao Viaxeiro (SIV)
 • Operadores
Conta con 3 redes de xestiónParágrafo de tipo destacado

TEMPO REAL:

Visión orientada á explotación

CUASI REAL:

Planificación da explotación (horarios, características do material rodante, enrutamento, sistema de información ao viaxeiro, táboa de velocidades máximas, etc.).

CORPORATIVA:

Difusión da información

Os principais provedores de tecnoloxía do sector ferroviario incorporaron Integrated Rail System Davinci® grazas a un modelo de información universal.
Foi implementado en:

NACIONAL

Todas as liñas de Alta Velocidade de España, así como na rede de ancho métrico do Adif.

 

INTERNACIONAL

 • Metro de Medellín, Colombia.

 • Rede ferroviaria de Marrocos.

 • Lituania.

 • Metro de Londres.

 • Turquía (en execución).

 

 

 

 

 

Licenciado a: