DCO

Dispositivo para a detección de caída de obxectos na vía

A súa misión é reter e detectar de forma segura obxectos susceptibles de caer á plataforma da vía desde pasos superiores e bocas de túnel.


Permite a comunicación simultánea destes incidentes ao Posto de mando e aos encravamentos electrónicos.

Parágrafo de tipo destacado
 • Certificación SIL4 do elemento sensorial que detecta a caída do obxecto que informa aos encravamentos para realizar accións de seguridade.
 • Certificación SIL2 de comunicacións ethernet cos encravamentos.
Características xerais
 • Mantemento mínimo. Non ten electrónica en vía nin require alimentación eléctrica.
 • Alta fiabilidade e dispoñibilidade da instalación.
 • Inmune aos campos electromagnéticos na explotación ferroviaria.
 • Autodiagnóstico do sistema, detectando automaticamente a degradación do elemento sensorial.
 • Baixo consumo de enerxía.
 • Dobre fibra óptica, iluminada bidireccionalmente con codificación identificativa de dirección e paso.
Outras características
 • Comunicacións con Telemando de detectores: ethernet protocolo propietario e lEC 600870-5-104 Perfil ADIF.
 • Comunicacións con encravamentos: ethernet dual SIL2, EN 50159-1.
 • Compatibilidade electromagnética: 50121-4:2007, EN 61000-2-4, EN 60870-2.
Licenzas