DVL

Dispositivo meteorolóxico para tráfico. Detector de vento lateral con algoritmo de control para establecer límites temporais de velocidade

O Detector de Vento Lateral é un sistema que permite predicir a velocidade e a dirección
do vento que afecta aos tráficos ferroviarios. En condicións meteorolóxicas adversas, determina os rangos de velocidade dos trens que garanten a súa seguridade.
O sistema consiste nun conxunto de estacións meteorolóxicas para medir a velocidade
e dirección do vento, a temperatura, a presión atmosférica e a humidade
relativa; e por un algoritmo de control que procesa a información e establece as limitacións temporais de velocidade correspondentes.

  • Importancia cada vez maior dos efectos do vento lateral na circulación dos trens de alta velocidade.
  • O fenómeno faise máis relevante en trazados de alta velocidade con terrapléns ou viadutos, e tamén á saída das trincheiras.
  • O uso de tecnoloxías de tracción distribuída nos trens implica unha maior sensibilidade aos efectos producidos polo vento lateral.
Parágrafo de tipo destacado

Dúas funcións principais:

  • MEDIR a velocidade e dirección do vento para predicir o seu comportamento.
  • XERAR alarmas cando se superan os límites de seguridade e comunicar as limitacións temporais de velocidade para a circulación segura dos trens.
Licenciado a: