Ferrolinera

Sistema de control de carga de baterías desde a rede eléctrica ferroviaria

A Ferrolinera® é un sistema que utiliza as redes ferroviarias de corrente continua e alterna para alimentar os puntos de recarga dos vehículos eléctricos. Promove a sustentabilidade recuperando a enerxía de freada dos trens.

Nota

O sistema tamén permite como alternativa integrar subministracións eléctricas de enerxías renovables, eólica e fotovoltaica.

Recoñecementos
Parágrafo de tipo destacado
  • Posibilidade de recarga lenta e rápida de vehículos eléctricos.
  • Sistemas de baixo mantemento.
  • Ergonomía e funcionalidade para o usuario.
  • Capacidade de recarga simultánea para varios vehículos.
  • Extensión capilar da rede eléctrica ferroviaria, diversificando as súas utilidades.
  • Integración nas áreas de aparcamento das estacións e nas próximas á rede eléctrica ferroviaria.
Esquema de funcionamento
Licenciado a: