Mecanismo “Conectar Europa” da Unión Europea (CEF)

Actuacións

Bandera de Europa

O Mecanismo “Conectar Europa” da Unión Europea (CEF) cofinancia cunha axuda de 117,6 millóns de euros as seguintes actuacións:

Corredor Mediterráneoo Tramo Almussafes-Valencia. Adecuación ao ancho UIC
Corredor Mediterráneoo Sección Alxeciras-Madrid-Zaragoza-Barcelona. Madrid-Vicálvaro. Estudos
Corredor Mediterráneo ERTMS Proximidade Barcelona
 • Proxecto 2014-ES-TM-510-W
 • Investimento estimado sen IVE (millóns de euros)
  10,4 M€.
 • Axuda CEF (millóns de euros)
  5,2 M€
Corredor Mediterráneo Terminal La Llagosta. Estudos
Corredor Mediterráneo Tramo Castellbisbal-Vilaseca. Adecuación ao ancho UIC
 • Proxecto 2017-ES-TM-0063-W
 • Investimento estimado sen IVE (millóns de euros)
  285,0 M€.
 • Axuda CEF (millóns de euros)
  57,0 M€
Corredor Atlántico e Mediterráneo.Estudo dos calibres nos Corredores Ferroviarios para os servizos de"Autoestradas Ferroviarias"
Corredor Atlántico (Tramo Madrid-Valladolid) e Corredor Mediterráneo (Tramo Madrid-Barcelona). ERTMS Migración 2.3.0.d Fase II
Corredor Atlántico Electrificación Medina del Campo-Salamanca-Fuentes de Oñoro
Corredor Atlántico. Autoestrada Ferroviaria Atlántica. Intercambio modal de todos os tipos de semirremolques
Corredor Atlántico. Remodelación do complexo ferroviario Madrid-Chamartín para adaptalo aos servizos de Alta Velocidade
Corredor Atlántico. Liña de alta velocidade Sines / Lisboa-Madrid. Nodo urbano de Madrid. Estudo do complexo ferroviario da Estación de Atocha (Fase 3)
Melloras na accesibilidade das Estacións
Unión de puntos de enlace entre Francia e España. Estudos para a rehabilitación do cruce ferroviario fronteirizo na sección Pau-Zaragoza
LNGHIVE2 Infraestrutura e solucións loxísticas
Terminal loxística ferroviaria Madrid-Vicálvaro Fase I. Obras Subfase e estudos de estradas
Eixo de ancho variable para mercadorías (EVAM)
FEDeRATED
RAILNETEUROPE. Implementación de aplicacións telemáticas para a interoperabilidade ferroviaria
I RAIL. Interoperabilidade do sistema ferroviario coa TAF TSI nos corredores TENT-T
Electrificación do tramo transfronteirizo Guillarei-Tui
Conexión ferroviaria co porto de Ferrol (obras e estudos)
Apartaderos ferroviarios de 750 metros en el tramo Zaragoza-Barcelona del Corredor Mediterráneo
 • Proyecto 2020-ES-TA-0044-S
 • Inversión estimada IVA excluido (millones de euros)
  1,4 M€.
 • Ayuda CEF (millones de euros)
  0,7 M€
Investimento total e axuda CEFParágrafo de tipo destacado
 • Investimento estimado sen IVE (millóns de euros)
  441,3 M€.
 • Axuda CEF (millóns de euros)
  117,6 M€

(Datos ao 31 de decembro de 2020)