FEDER Xestión e Seguimento

Programa Operativo Plurrexional de España FEDER 2014-2020

A Subdirección Xeral de Xestión do FEDER do Ministerio de Facenda, como Autoridade de Xestión do FEDER en España, unha vez avaliada a Descrición das funcións e procedementos proporcionada polo Administrador de Infraestruturas Ferroviarias (ADIF) de acordo co ficheiro elaborado pola Autoridade de Xestión , axustándose en todo caso aos criterios establecidos no Anexo III do Regulamento de Execución (UE) No. 1011/2014, confiou ó ADIF as funcións incluídas no Acordo asinado polo Director Xeral de Fondos Comunitarios o 17 de abril de 2017 e aceptado polo Presidente do ADIF o 8 de maio de 2017.

O ADIF realizará as funcións de Organismo Intermedio para as accións de ADIF e ADIF Alta Velocidad baixo a responsabilidade da Autoridade de Xestión, no Programa Operativo Plurirrexional de España FEDER 2014-2020.