Sostibilidade e Medio.

Xestión da información ambiental

Neste sentido, como Unidade Responsable de Información Ambiental, facilita información, consello e asesoramento en relación con calquera información ambiental que se solicite, garantindo o principio de axilidade na súa tramitación e resolución.

Toda a información sobre os aspectos e o resultado ambiental das actividades e servizos que presta Adif publícase anualmente naMemoria ambiental.

Con isto, dáse cumprimento ao requisito de informar en materia ambiental.Para a elaboración desa información seguíronse as directrices deGlobal Reporting Initiative (GRI).

Ademais, Adif e Adif-AV participan de forma activa en diversos grupos de traballo interempresariais e contan con representación externa ante as Administracións Públicas e os Organismos Oficiais nacionais e internacionais en asuntos de índole ambiental.

Memoria Ambiental