Giralda Rail

Auscultación da cabeza do carril por correntes inducidas

GIRALDA RAIL é un sistema que permite detectar a incipiente aparición de gretas, fisuras ou defectos superficiais na cabeza do carril, en particular os producidos pola interacción roda-carril na banda de rodadura.

O sistema de auscultación, baseado no uso de correntes inducidas ou de Foucault, desenvolveuse e verificouse a partir dun proxecto de consorcio de I+D+i, no que participaron as empresas Amayuelas, Isend, o Centro Tecnolóxico CARTIF e a Área de I+D+i. de ADIF.

Parágrafo de tipo destacado

Giralda Rail permite unha actuación inmediata sobre os defectos atopados e a un custo menor que con outras técnicas tradicionais do mercado que detectan as fisuras nun estado máis avanzado, normalmente implicando actuacións drásticas como a substitución do carril.

Versións do produto

Co mesmo método de auscultación, o produto Giralda Rail ofrécese en dúas versións:

 

Modelo autoportante chamado PORTOS,

Vehículo de remolque manual no que está instalado o equipo de auscultación.

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo embarcado ARGONAUTA

Permite que se realicen inspeccións a maior velocidade instalando o equipo de auscultación a bordo dun vehículo de vía.

 

 

 

 

 

 

 

Equipo PORTOS

É un equipo móbil, facilmente transportable e xestionado por un único operador. Equipado con dous equipos para xerar e detectar correntes inducidas, conta co software FOCARAIL para unha análise detallada do estado do carril, a identificación e avaliación de defectos e a súa situación na vía.

Cos dous equipos de xeración realízase, simultaneamente, a detección de defectos nas
cabezas de ambos os carrís, dereito e esquerdo.

O espectro de actuación das sondas abrangue toda a superficie de interacción roda-carril.

Outras características do equipamento PORTOS:

  • Velocidade media de auscultación:3 km/h
  • Captura automática dos datos e almacenamento de toda a información recollida durante o proceso de auscultación.
  • Posibilidade de adaptación a calquera tipo de vía e ferrocarril.
  • Conta cun sistema de localización de defectos, que permite unha correcta xeorreferenciación do mesmo e a súa situación quilométrica.
 
 
 
Equipamento embarcado en vehículo de vía - ARGONAUTA

A súa principal característica é a velocidade coa que se poden realizar as inspeccións (80 km/h ou máis) cando se embarca nun vehículo de vía, dresina ou similar.

ARGONAUTA dispón de dous equipos para a xeración e detección de correntes inducidas, un para cada carril. Ten o mesmo software FOCARAIL desenvolvido para o equipo PORTOS, para a análise detallada do carril no seu lado activo, a identificación e avaliación dos defectos e a xeorreferenciación.

Outras características do equipo ARGONAUTA:

  • Análise en tempo real do estado da vía.

  • Equipo embarcado para controlar o posicionamento das sondas no eixo horizontal e vertical, o que permite realizar inspeccións a velocidades elevadas, xa que non hai contacto entre a sonda e o carril, evitando posibles interferencias coa infraestrutura.

  • Captura automática de datos xeorreferenciados e almacenamento de toda a información recollida durante o proceso de auscultación.

Compartido con: