Greta

Captura e rexistro de información sobre a circulación de trens, integrable con outros sistemas

Arquitectura distribuída en capas, con acceso web, que separa a lóxica empresarial do cliente. Ofrece gran flexibilidade e seguridade, xa que o acceso a datos e a lóxica empresarial residen nun servidor.

Subsistemas

Gráfico de regulación electrónica de trens - Adif («Greta-R»)

Rastrexar e controlar a circulación diaria de trens. O Regulador coñece, no gráfico espazo/tempo, a situación de cada un dos trens e a proxección da súa marcha, observando as situacións de cruce e resolvendo as posibles incompatibilidades.

Permite traballar con sistemas sen plans de trens como os americanos de"dispatching".
Os movementos notificados de cada tren están rexistrados e regulados, ademais dos traballos e novidades na vía. A xestión realízase a través de dúas interfaces, unha modo gráfico e outra modo de datos, o que permite rexistrar de forma manual cada movemento ou importalo desde unha localización externa.

Xestión ("Greta-G")

Execución de procesos secundarios: rexistro de limitacións, rexistro de marchas de asimilación, consulta de datos históricos, etc. Tamén contén un módulo para rexistrar e controlar cada unha das incidencias, anomalías ou posibles accidentes que afecten á circulación diaria de trens. Ofrece informes preformados parametrizables e reportes baixo demanda.

O Servidor de comunicacións Windows permitirá a transmisión de mensaxes entre gráficos de circulación abertos (protocolo TCP/IP).

O visor histórico («Greta-H») permitirá consultar e imprimir gráficos de circulación pasados.

 

Módulo SPT

Ferramenta informática deseñada para a creación de mallas de trens mediante a simulación de percorridos, a análise de incompatibilidades e a resolución de conflitos. O Plan de trens creado por SPT para un período específico poderase comparar coas marchas reais do subsistema GRETA-R, determinando incumprimentos.

SPT é unha aplicación de escritorio deseñada para entornos Windows. Manexa un ambiente gráfico que se axusta a calquera resolución de pantalla.

Parágrafo de tipo destacado

A solución GRETA é totalmente compatible co sistema de control de tráfico CBR e ten a posibilidade de comunicarse con sistemas CTC a través do protocolo de comunicación ADIF para estes sistemas.

Países con GRETA implantado
Licenciado a: