ICECOF

Sistema de xestión da información para axudar a coordinar a operación ferroviaria

ICECOF é un sistema para a supervisión e control do cumprimento dos compromisos de puntualidade da operación ferroviaria.

Permite o rexistro e a análise das causas e efectos das incidencias na circulación e facilita os indicadores de comportamento da infraestrutura. Desenvolveuse con tecnoloxía web para o seu uso desde calquera lugar.

Rexistra e fornece toda a información que poida poñer en risco a execución do plan de explotación comercial e alimenta os cadros de mando e os indicadores da calidade do servizo de transporte ferroviario.

Adaptable á xestión do transporte por estrada e aeroporto.

Xestión de incidencias
 • Permite diferenciar as incidencias, clasificadas por tipo, subtipo, código de alarma e a súa resolución, do posterior proceso global que determinará as súas causas, solucións aplicadas, imputacións, etc.
 • Recoñece a localización precisa da incidencia na rede ferroviaria, identificando o posto de mando, a banda de regulación, o punto de regulación e o PK.
 • Rexistra todas as accións e recursos empregados no restablecemento do servizo ou servizos afectados, o impacto na circulación e as medidas adoptadas para paliar os seus efectos.
 • Integración con sistemas de regulación.
Xestión das limitacións temporais de velocidade
 • Rexistro directo a través de interfaces con outros sistemas. Localización no espazo e no tempo sobre a malla de circulación ou sobre o mapa de inventario da rede.
 • Análise comparativa dos tempos de obra concedidos (TOC).
 • Publicación de límites temporais de velocidade (LTV) para reducir o impacto na circulación de trens.
Xestión de solicitudes de traballos
 • Dependendo das características (horario, sistemas afectados, urxencia, etc.), o sistema xestiona as solicitudes de traballos de mantemento das distintas empresas contratistas, a documentación asociada a estes traballos e as correspondentes autorizacións. Desde a súa situación, cada empresa pode xestionar a solicitude.
 • Establece sistemas de alerta na comunicación coas empresas, garantindo a compatibilidade dos traballos a realizar coa explotación ferroviaria e co período de tempo concedido.
Implantación de ICECOFParágrafo de tipo destacado
 • México - FFCC Suburbanos
 • Marrocos - ONCF
 • España - Adif
 • Arabia Saudita - Haramain
Licenciado a: