Indica

Interacción dinámica pantógrafo-catenaria

A ferramenta INDICA permite avaliar a interacción dinámica entre a liña de contacto aérea e o pantógrafo, avaliando a forza de elevación do pantógrafo e os puntos de perda de contacto (despegues) coa catenaria.

A Universidade de Castela-A Mancha e ADIF desenvolveron este software específico para a análise, estudo e modelado da interacción do pantógrafo e a elasticidade da catenaria, nos seus aspectos dinámicos. Este enfoque difire da aplicación para o cálculo de péndolas CALPE, á que complementa.

Integración coa ferramenta de cálculo de péndolas CALPE.

Optimización de tensións mecánicas e distribución de péndolas.