Miffo

Sistema para a mellora do rango dinámico e a redución da incerteza de medida nos sensores distribuídos sobre ficheiro óptico

O proxecto propón o uso de dous sistemas baseados na fibra óptica para monitorizar as infraestruturas designadas. Por unha banda, un sistema de análise distribuído Brillouin, que permita saber se hai algún problema nunha infraestrutura e onde se atopa. Por outra banda, un sistema baseado en redes Bragg para o seguimento selectivo de tramos curtos para coñecer con máis detalle a orixe e as posibles solucións.

Obxectivos do proxecto
  • Identificar as necesidades de monitorización nas obras de trazados ferroviarios, analizando as resolucións, precisións, custos e estado de cada sistema en uso ou potencialmente utilizable.
  • Coñecer as posibilidades efectivas de uso de sensores de fibra óptica, sobre magnitudes identificadas como necesarias de ser monitorizadas nas infraestruturas propostas.
  • Desenvolvemento dun modelo teórico práctico da arquitectura de sensores de fibra óptica para a monitorización de temperatura, desprazamentos e vibracións en túneles e terrapléns.
  • Identificación de lugares axeitados, arquitecturas de detección, loxística de recollida de datos, calidades de implementación de redes, etc. para os modelos propostos (Redes de Bragg e Sensor Brillouin distribuido).
  • Desenvolvemento dun sistema de campo para a medición de temperatura e tensións baseado en redes Bragg con aplicación en puntos específicos.
  • Desenvolvemento dun sistema de monitarización distribuída de desprazamento e temperatura baseado na detección de Brillouin en fibra óptica.
Parágrafo de tipo destacado

Este proxecto de monitorización xorde da necesidade de controlar certas infraestruturas ferroviarias (túneles, terrapléns, viadutos, etc.) que permiten unha actuación anticipada, o que aumenta a seguridade da infraestrutura e favorece un importante aforro nos custos de mantemento.

Sistema e evolución do proxecto

Despois do desenvolvemento destes sistemas de análise, o proxecto MIFFO planea levar estes sistemas a un ensaio de campo, que debe combinarse co uso normal da vía Isto tamén permitirá coñecer as limitacións e problemas que terían estas tecnoloxías neste ambiente. Presentouse unha clara mellora do rango de detección de fibra óptica que permite controlar a fibra en lonxitudes superiores a 150 quilómetros.

As probas comezaron cun sistema de medición de redes de Bragg en vía, no km 69,5 da liña de alta velocidade Madrid-Barcelona, co apoio da caseta técnica de ensaios e probas de campo para proxectos de innovación tecnolóxica. Ademais, concluíuse o deseño e programación de probas de monitorización mediante sensores dinámicos baseados en fibra óptica dun viaduto e ensaios acelerados a escala real na instalación do CEDEX.

O proxecto nacional MIFFO atópase na categoría de investigación. Está coordinado polo
Departamento de Metroloxía do Instituto de Física Aplicada do CSIC, e coa participación
de Adif, representado pola súa Dirección de Innovación Tecnolóxica, o Departamento de
Electrónica da Universidade de Alcalá, e a empresa ICYFSA.

Licenciado a: