Neobalast

Balastro desagregado con durabilidade e resistencia á fragmentación melloradas e procedemento para a obtención do mesmo

O obxectivo fundamental do proxecto é dobre:

 • Proporcionar un maior rendemento ao balastro, tanto natural como reciclado, engadindo partículas de pneumáticos fóra de uso e o seu voo a alta velocidade.
 • Desenvolver un tratamento que permita reutilizar balastro reciclado ou áridos de rexeitamento, proporcionándolles novas propiedades que cumpran a normativa.
Vantaxes e propiedades

Este proxecto é complementario aos que se poidan coñecer, xa que engade outro tipo de vantaxes e propiedades:

 • A principal vantaxe é lograr a prolongación da vida útil do balastro.

 • Tamén se pretende mellorar as prestacións antivibratorias e antirruído, polo que se podería reducir considerablemente o uso de mantas elastoméricas ou solas nas bases de travesas, etc.

 • Tamén sería beneficioso reducir os custos en explotación de canteiras, transporte de material e apertura de vertedoiros.

 • Reciclaxe de balastro: O balastro que non cumpre coa granulometría réutilízase; dáselle un novo uso; antes só se podía reutilizar como árido para plataformas ou recheos.

 • Novo uso de NFU en capas de balastro. Noutros estudos e proxectos utilizouse en capas de subbalastro ou noutros solos.

 • Hai outros estudos de balastro artificial prefabricado que só aplicaría a algúns lugares específicos. A solución proposta sería totalmente compatible coas diferentes alternativas de balastro prefabricado, aumentando as súas prestacións e mellorando un dos puntos débiles, como a resistencia da superficie.

Parágrafo de tipo destacado

 

O tratamento proposto é unha solución alternativa, que a nivel de rendemento situaríase entre a vía con balastro natural e a vía en placa, incorporando as cualidades do balastro e mellorando as prestacións en termos de durabilidade, resistencia, comportamento contra vibracións e ruído.

O revestimento está destinado a mellorar estas propiedades.

 

 

Melloras económicas e tecnolóxicas

Poñer o balastro de altas prestacións en produción a escala industrial traerá as seguintes vantaxes:

 • Aumento da vida útil en comparación co balastro natural.

 • O prezo de produción será un custo relativamente estable.

 • A implantación de unidades de produción en puntos estratéxicos ou de centrais de produción de menor tamaño a pé de obra é un factor economicamente importante, debido á redución dos custos de transporte.

Melloras ambientais
 • Evita a apertura de novas canteiras de rocha cun importante impacto ambiental.
 • Baséase na reutilización e reciclaxe doutros materiais, o que permite sinerxías cos esforzos da industria de valorización de NFU.
 • Ao poder fabricarse en plantas localizadas, pódese reducir o efecto contaminante do transporte de material.

 

Para garantir que estes áridos cumpran as especificacións para o seu uso como balastro, trataranse cun revestimento de partículas obtidas a partir de neumáticos fóra de uso, unidos todos cun ligante.

Compartida con: