SCGMM

Sistema de comunicacións para a xestión do material móbill

O sistema SCGMM permite a recollida e explotación da información que se rexistra nos terminais situados a bordo dos vehículos de material móbil do Adif e das súas empresas de subministración e mantemento.

Contexto do sistema SCGMM