SIRTE SYCE

Aplicación CAD que permite o deseño e o replantexamento de trazados electrificados, pórticos e agullas

Aplicación de deseño asistido por ordenador (CAD).

Esta aplicación permite:

  • Representar gráficamente calquera tipo de ruta ferroviaria.
  • Modelar a liña aérea de contacto para as vías do trazado deseñado.
  • Calcular e validar as estruturas necesarias para soportar as liñas de contacto aéreas modeladas no trazado.

Como complemento á aplicación SIRTE existe o módulo SIA, que permite a simulación da interacción entre o pantógrafo e a catenaria ao longo dun trazado especificado ou nun cambio de agulla deseñado.

O usuario pode indicar condicións meteorolóxicas, datos sobre o empuxe do pantógrafo, desgaste dos fíos, movemento das estruturas que soportan a catenaria e balanceo ou movementos producidos polo tren.

Parágrafo de tipo destacado

Características xerais:

  • SIRTE ten unha base de datos con todos os elementos implicados na infraestrutura da vía, a liña aérea de contacto e a fonte de alimentación.
  • SIRTE xera un informe completo da estrutura deseñada e calculada, coas pezas de construción seleccionadas e validadas.
Simulación do cálculo eléctrico en instalacións de corrente continua

SYCE é unha aplicación que permite realizar o dimensionamento, simulación e estudo eléctrico de instalacións ferroviarias alimentadas por corrente continua.

SYCE mostra o estado do circuíto eléctrico, caídas de tensión, enerxía subministrada, enerxía consumida polos trens, temperatura dos condutores, etc.

SYCE é unha ferramenta visual que lle permite operar con infraestruturas xa existentes ou crear novas infraestruturas de xeito rápido e eficiente. Mostra os elementos da infraestrutura en modo esquemático, xeorreferenciados, así como o circuíto eléctrico equivalente.

Obtén resultados totalmente descritivos a través de gráficos e táboas e produce informes automaticamente.

SYCE permite simulacións de:

  • C.C. Tensión nominal de 600 V.
  • C.C. Tensión nominal 750 V.
  • C.C. Tensión nominal de 1500 V.
  • C.C. Tensión nominal de 3000 V.