Socrates

Sistema de monitorización e supervisión da xestión enerxética

Esta aplicación permite o seguimento, análise e medida de eventos e alarmas dos sistemas de calidade da enerxía dos diferentes tipos de instalacións de alta velocidade.

Permite visualizar unha evolución gráfica de enerxías, potencias, tensións, correntes, posicións de conmutadores, circuítos eléctricos e calquera outro punto de medida integrado nos DEI de medida. Tamén permite interactuar directamente coa información representada para unha análise máis precisa.

Licenciado a: