Sostibilidade e Medio Natural

Loita contra o Cambio Climático

O Plan da Loita contra o Cambio Climático para o período 2018-2030 de Adif é unha iniciativa estratéxica da entidade que busca aumentar a súa contribución a resolver un dos problemas ambientais máis importantes e urxentes polo impacto que xera e pola súa escala global.

O Plan establece metas para 2020, 2025 e 2030 no ámbito da mitigación, en termos de incrementar a eficiencia enerxética e reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro, como no ámbito da adaptación, co obxectivo de mellorar a resiliencia das infraestruturas ferroviarias, así como en materia de cultura e sensibilización.

Con este Plan, Adif alíñase coas políticas e estratexias existentes tanto a nivel internacional, contribuíndo aos obxectivos do Acordo de París e ao ODS núm. 13 "Acción polo Clima", como a nivel europeo e nacional.

A información sobre os resultados en materia de loita contra o cambio climático recóllese tanto nos Informes de Xestión como nas Memorias Ambientais de Adif.

2050, o ano da neutralidade climática:Adif subscribiu o Compromiso de Responsabilidade Climática de 2019 da Unión Internacional de Ferrocarrís (UIC, polas súas siglas en francés) que ten como obxectivo aliñar a posición do sector cos novos retos en materia de loita contra o cambio climático, sendo máis ambiciosos ao establecer a meta de ser neutros en carbono en 2050.

Comunidade polo clima
Logotipo Comunidad por el clima

Adif está adscrita a esta plataforma que naceu a partir do Acordo de París co obxectivo de fomentar que sociedade, empresas, administracións e organizacións actúen de xeito urxente fronte á crise climática, reducindo as súas emisións para lograr acadar o obxectivo de 1,5ºC respecto aos niveis preindustriais e a neutralidade en carbono para 2050.

Comunidade polo Clima

 

 

Clúster do Cambio Climático de Forética

Ademáis, participa no Clúster de Cambio Climático de Forética, plataforma empresarial de referencia en España que serve como punto de encontro para intercambiar experiencias e boas prácticas, así como para coñecer as últimas iniciativas e regulacións no ámbito do cambio climático, co propósito de impulsar e incrementar o compromiso climático das empresas.

Axudas para actuacións de eficiencia enerxética no sector ferroviario
Descarga del Documento Programa de Ayuda de Eficiencia Energética en el Sector Ferroviario

Neste contexto, o Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía (IDAE) convocou un Programa de axudas para actuacións de eficiencia enerxética no sector ferroviario cuxo obxecto era incentivar e promover a realización de actuacións no sector que reducisen as emisións de dióxido de carbono mediante a execución de proxectos de aforro e eficiencia enerxética, contribuíndo así aos obxectivos de redución do consumo final de enerxía final que establece a Directiva 2012/27/UE.

Na seguinte ligazón pode accederse á información principal dos proxectos que Adif e Adif Alta Velocidad presentaron ao citado Programa de axudas e que foron aprobados polo IDAE.

Programa de axudas para actuacións de eficiencia enerxética no sector ferroviario (FNEE)